utorok, október 27, 2020

Pri skúmaní iných planét sa misie riadia a aj budúcnosti sa budú riadiť pravidlom známym ako „planetárna ochrana“.  Toto pravidlo určuje, že každá misia, ktorá sa realizuje mimo prostredia planéty Zem musí prijať a uplatňovať také pravidlá, ktoré zabránia biologickej kontaminácii prostredia inej planéty a aj prostredia planéty Zem. Toto pravidlo sa uplatňuje dvojnásobne v prípade odberu vzoriek a ich […]

Read More

Astronómovia pracujúci zo Spitzerovým ďalekohľadom sa snažia dokázať prítomnosť organických zlúčenín v prostredí prvých galaxií ranného vesmíru.

Read More

Vedcov na Zemi v súčasnosti najviac trápia otázky života mimo našej rodnej planéty. Pátranie po mimozemskom živote sa ale neobmedzuje len na hľadanie inteligentných prejavov mimo Zeme ale aj na stanovovaní takzvaných zón života a hľadaní planét v nich.

Read More

Veľmi významný objav sa podaril astronómom pracujúcim pomocou Spitzerovho infračerveného ďalekohľadu. V prachovom disku hviezdy IRS 46 objavili kyanovodík a acetylén.

Read More

Ak bol náš svet vytvorený božskou mocou alebo vyspelou kultúrou iného vesmíru je možné, že by jeho tvorca po sebe zanechal svoj podpis? Niečo ako navštívenku? 

Read More