štvrtok, november 26, 2020

Súčasná kozmológia sa pýta, či náš Vesmír je súčasťou jedného veľkého multivesmíru v ktorom je množstvo iných vesmírov a či v týchto vesmíroch je možný život. Nové výskumy ukazujú, že život by potenciálne mohol byť prítomný aj v multivesmíre.

Read More

V čas, keď vo vesmíre skončil tzv. temný vek (dark age) začali vznikať prvé jasné objekty. Bol to začiatok vesmíru v takej podobe ako ju poznáme v súčasnosti.

Read More

Dňa 21.3.2013 oznámila ESA, že na základe získaných pozorovaní pomocou družice Planck získala doteraz najdetailnejšiu mapu rozloženia kozmického mikrovlnného pozadia (CMB). Teda tzv. reliktného žiarenia pochádzajúceho z obdobia krátko po veľkom tresku.

Read More

Podľa meraní satelitu WMAP sa zistilo, že sa vesmír nafúkol do obrovských rozmerov v jednej trilióntine sekundy. V tom čase mal v sebe oblasti s rozdielnou teplotou, ktoré dali základ jeho budúcej štruktúry v podobe planét, hviezd a galaxií.

Read More