Ultramasívna čierna diera

Ultramasívna čierna diera

Astronómovia objavili zrejme doteraz najväčšiu čiernu dieru a to vďaka gravitačnej šošovke. Objavená čiarna diera sa nachádza v kope galaxií  Abell 1201 má hmotnosť 30 miliárd Sĺnk.

Táto gigantická čierna diera s hmotnosťou až 30 miliárd sĺnk sa nachádza v strede galaxie, ktorá je od nás vzdialená stovky svetelných rokov. Čierna diera bola objavená počas pozorovania vzdialenej galaxie, pričom počas pozorovania bol obraz vzdialenej galaxie zväčšený vďaka efektu gravitačnej šošovky. Ohýbanie svetla bolo tak veľké, že vzbudzovalo ďalšie otázky a preto sa astronómovia zamerali aj na objekt nachádzajúci sa medzi vzdialenou galaxiou a Zemou a teda objekt, ktorý spôsoboval efekt gravitačnej šošovky. Po analýze dát zistili, že sa jedná o gigantickú čiernu dieru a to jednu z najväčších známych čiernych dier vo vesmíre. Hmotnosť tejto čiernej diery je na hranici teoretickej maximálnej hmotnosti čiernej diery.

Vedci dospeli k veľkosti čiernej diery analýzou zväčšenia objektu v popredí v sérii snímok zhotovených Hubblovým vesmírnym ďalekohľadom. Pomocou sofistikovaného počítačového modelovania vedci dokázali simulovať, koľko svetla sa ohýba okolo galaxie v popredí, kde sa nachádza čierna diera. Testovali tisíce veľkostí čiernych dier predtým, ako dospeli k riešeniu, ktoré zodpovedalo pozorovaniam. Čierna diera, ktorá sa nachádza v jednej z galaxií kopy galaxií Abell 1201, je prvou objavenou čiernou dierou pomocou tejto techniky. Aj keď je čierna diera obrovská, nie je veľmi aktívna, čo znamená, že neprehĺta príliš veľa materiálu a preto neprodukuje silné röntgenové žiarenie. Takéto čierne diery je takmer nemožné študovať inými metódami. Väčšina čiernych dier o ktorých vieme je v aktívnom stave, to znamená, že hmota vtiahnutá do blízkosti čiernej diery sa zahrieva a uvoľňuje energiu vo forme svetla, röntgenových lúčov a iného žiarenia. Gravitačné šošovky však umožňujú študovať neaktívne čierne diery vo vzdialených galaxiách, čo by inak v súčasnosti nebolo vôbec možné. Tento spôsob skúmania čiernych dier by nám mohol umožniť odhaliť oveľa viac čiernych dier a odhaliť, ako sa tieto exotické objekty vyvíjali a vyvíjajú v čase a priestore

Zdroj: space.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *