Najstaršie hviezdy v našej Galaxii

Najstaršie hviezdy v našej Galaxii

Jeden z najstarších známych objektov vo vesmíre sa nachádza v našej Galaxii.

 

Jedna z najznámejších guľových hviezdokôp M92 v severnej časti súhvezdia Herkules vzdialená približne 27 tisíc svetelných rokov od Zeme, má vek približne 13,8 miliardy rokov. Podľa nového spresneného odhadu veku je táto guľová hviezdokopa takmer rovnako stará ako vesmír.

 

Spresnenie veku guľových hviezdokôp, ako je M92, môže pomôcť určiť hranice maximálneho veku samotného vesmíru. Môže tiež pomôcť vyriešiť kozmické hádanky o tom, ako sa vesmír vyvíjal. Vek 13,8 miliardy rokov je na hranici veku samotného vesmíru, keďže sa samozrejme nepredpokladá, že by M92 existovala ešte pred vznikom vesmíru.

 

Guľové hviezdokopy ako M92 sú tesné zhluky hviezd, o ktorých sa predpokladá, že vznikli súčasne. To uľahčuje astronómom meranie veku hviezd. Hviezdy rôznych hmotností majú rôzne osudy. Veľké hviezdy rýchlo spotrebujú svoje palivo a vybuchnú mladé, malé hviezdy prežijú omnoho dlhšie. Podľa toho, koľko hviezd už vystúpilo z hlavnej sekvencie, keď spaľovali vodík, umožňuje zistiť, kedy sa guľová hviezdokopa zrodila.

 

Tieto odhady sa však opierajú o predpoklady o tom, ako funguje hviezdny vývoj. Astronómovia sa chceli tejto metóde vyhnúť. Preto pomocou počítača vytvorili 20 tisíc experimentálnych hviezdnych populácií pre M92, každú pre iný možný vek guľovej hviezdokopy. Potom porovnali farby a jasnosti každej z týchto populácií s pozorovaniami M92 Hubblovým vesmírnym ďalekohľadom a vypočítali vek, ktorý najlepšie zodpovedá tejto kolekcii.

 

Nie je to prvýkrát, čo astronómovia merali vek M92, ale predchádzajúce odhady sa opierali len o jednu experimentálnu kolekciu hviezd. Porovnaním tisícov z nich sa znížila neistota spôsobená predpokladmi, ktoré boli v každom z nich zahrnuté. Nová technika znížila neistotu veku guľovej hviezdokopy približne o 50%. Tím zistil, že zhluk má 13,8 miliardy rokov, plus mínus 750 miliónov rokov. To je nápadne blízko k najlepšiemu odhadu veku vesmíru: niečo vyše 13,8 miliardy rokov, plus mínus 24 miliónov rokov, podľa meraní družice Planck, ktorá namerala prvé svetlo vyžiarené po Veľkom tresku.

 

Vek guľových hviezdokôp, ako je M92, je dôležitý aj kvôli rastúcemu nesúladu v otázke, ako rýchlo sa vesmír rozpína. Astronómovia už od 90. rokov 20. storočia vedia, že vesmír sa rozpína stále rýchlejšie vďaka temnej energii. Najnovšie merania rýchlosti tohto rozpínania, údaj nazývaný Hubblova konštanta, sa však navzájom rozchádzajú.

 

Jedným zo spôsobov, ako túto nezhodu obísť, je prijať iný vek vesmíru. Práve tu môže pomôcť M92. Predtým, ako vesmírne sondy zmerali najstaršie svetlo vesmíru, bol vek guľových hviezdokôp najlepším spôsobom, ako určiť vek vesmíru. Táto prax na istý čas vyšla z módy. Vďaka zlepšeniam vo výpočtoch, teórii a meraniach vzdialeností hviezdokôp, ako je M92, sa však oplatí to opäť skúsiť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *