Observatórium

Observatórium Sliač je súkromným astronomickým observatóriom lokalizovaným v katastri mesta Sliač s veľmi dobrými svetelnými podmienkami. Observatórium je vybavené nasledovnými prístrojmi:

 

Celestron SC 235/2350

Newton 150/1400

Binar 20 x 80

 

Observatórium je zamerané na pozorovanie:

 

Slnko, Mesiac a planéty

Kométy a asteroidy

Meteorické roje

Premenné hviezdy

Deep-Sky

Pozorovania sú vykonávané vizuálne, fotograficky a pomocou CCD kamery.

 

Možnosť návštevy observatória:

Navštíviť observatórium a zúčastniť sa pozorovania  je možné po dohode.