Observatórium

Observatórium Sliač je súkromným astronomickým observatóriom lokalizovaným v katastri mesta Sliač s veľmi dobrými svetelnými podmienkami. Observatórium je vybavené nasledovnými prístrojmi:
Celestron SC 235/2350
Newton 150/1400
Binar 20 x 80
Observatórium je zamerané na pozorovanie:
Slnko, Mesiac a planéty
Kométy a asteroidy
Meteorické roje
Premenné hviezdy
Deep-Sky

Pozorovania sú vykonávané vizuálne, fotograficky a pomocou CCD kamery.