Osídlenie Mliečnej dráhy

Pri skúmaní iných planét sa misie riadia a aj budúcnosti sa budú riadiť pravidlom známym ako „planetárna ochrana“.  Toto pravidlo určuje, že každá misia, ktorá sa realizuje mimo prostredia planéty Zem musí prijať a uplatňovať také pravidlá, ktoré zabránia biologickej kontaminácii prostredia inej planéty a aj prostredia planéty Zem. Toto pravidlo sa uplatňuje dvojnásobne v prípade odberu vzoriek a ich následného transportu na Zem.

Continue reading „Osídlenie Mliečnej dráhy“

Geotermálne teplo môže podporiť vznik a vývoj života

V roku 2018 astronómovia oznámili objav extrasolárnej planéty pri Barnardovej hviezde, ktorá je od Zeme vzdialená iba 6 svetelných rokov. Barnardova hviezda je červeným trpaslíkom typu M. Planéta bola objavená na základe merania radiálnej rýchlosti a dostala označenie Barnardová hviezda b (Barnard b).

Continue reading „Geotermálne teplo môže podporiť vznik a vývoj života“

Úplné zatmenie Mesiaca 21.01.2019

V skorých ranných hodinách dňa 21.01.2019 nastane úplné zatmenie Mesiaca. Zatmenie bude pozorovateľné z nášho územia. Nadchádzajúce úplné zatmenie Mesiaca bude posledným zatmením Mesiaca pozorovaným u nás v tomto desaťročí. Ďalšie úplné zatmenie Mesiaca z nášho územia budeme môcť pozorovať až v roku 2025.

Continue reading „Úplné zatmenie Mesiaca 21.01.2019“

Galaxia plná vodných planét

Podľa nových výskumov sa zdá, že hlavnou zložkou extrasolárnych planét, ktorých hmotnosť presahuje dvoj až štvornásobok hmotnosti Zeme je práve voda. Analýza údajov z družice Kepler (NASA) a družice Gaia (ESA) ukazuje, že môžu obsahovať viac ako 50 % vody vzhľadom na ich hmotnosť. To je oveľa viac ako v prípade Zeme, ktorá obsahuje vodu v hodnote iba 0,023 % hmotnosti planéty. Continue reading „Galaxia plná vodných planét“