Najnovšie objavy podporujú možnosť existencie života na mesiaci Enceladus

Najnovšie objavy podporujú možnosť existencie života na mesiaci Enceladus

Na základe údajov sondy Cassini (NASA) vedci modelovali chemické procesy prebiehajúce v podpovrchovom oceáne Saturnovho mesiaca Enceladus. Zo štúdie vyplýva možnosť, že rozmanitá metabolická ponuka môže podporovať mikrobiálne spoločenstvo v oceáne kvapalnej vody tohto mesiaca.

Podľa štúdie sa oxidanty vytvárajú v povrchovom ľade, kde sú molekuly vody rozbíjané žiarením a môžu sa spájať s redukčnými činidlami produkovanými hydrotermickou aktivitou ako aj ďalšími reakciami medzi vodou a horninou vytvárajúcou energetický zdroj pre potenciálny život v tomto oceáne.

enceladus_prierez

Sonda Cassini zanikla v atmosfére planéty Saturn v septembri 2017, ešte pred svojim zánikom študovala výtrisky ľadových zrniečok a vodnej pary unikajúcej z prasklín na povrchu mesiaca Enceladus. Vedci taktiež objavili molekulárny vodík ako potenciálny zdroj potravy pre mikroorganizmy. Detekcia molekúl vodíka vo výtriskoch naznačuje, že existuje voľná energia dostupná v oceáne. Anaeróbne mikroorganizmy môžu metabolizovať vodík k vytvoreniu metánu. Tieto procesy sú rozhodujúce pre množstvo základných životných funkcií, vrátene fotosyntézy a dýchania. Napríklad vodík je zdrojom chemickej reakcie podporujúcej anaeróbne mikroorganizmy, ktoré žijú v pozemských oceánoch v blízkosti hydrotermálnych prieduchov. Na dne pozemských oceánov hydrotermálne prieduchy vypúšťajú horúcu vodu bohatú na energiu a minerály, ktorá poskytuje unikátne ekosystémy hemžiace sa neobvyklými a veľmi prospievajúcimi tvormi. Predchádzajúce výskumy ukazujú na existenciu hydrotermálnych prieduchov a chemickej nerovnováhy na Encelade, ktorá zároveň naznačujú obývateľné podmienky v jeho podpovrchovom oceáne.

enceladus-2

Štúdia ukazuje, že produkcia oxidantov a oxidačnej chémie by mohla prispievať k podpore možného života a metabolicky rôznorodého mikrobiálneho spoločenstva na Encelade. Identifikáciou potenciálnych potravinových zdrojov pre mikroorganizmy sa nastoľuje otázka, aká je podstata a zložitosť prípadných organizmov, ktoré by sa mohli v tomto oceáne potenciálne nachádzať.

Zdroj: ČAS, scitechdaily.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *