Zámerné stvorenie sveta

Zámerné stvorenie sveta

2006010701Ak bol náš svet vytvorený božskou mocou alebo vyspelou kultúrou iného vesmíru je možné, že by jeho tvorca po sebe zanechal svoj podpis? Niečo ako navštívenku? 

Myšlienka to zasa nie je až tak bláznivá, ako by sa zdalo. Známi kozmológovia ako Andre Linde (univerzita v Stenforde) a Alan Guth (MIT) špekulovali nad tým, že by vyspelá kultúra mohla stvoriť svet podobný nášmu v laboratóriu. Princíp vytvorenia sveta v laboratóriu je pomerne ľahký. Stačí sústreďovať obrovské množstvá energie do jedného bodu a čakať kým nastane „big bang“. Myšlienka odkazu zanechaného tvorcami vesmíru je však staršia ako by sme si mysleli. Už Karl Sagan vo svojej Sci-fi poviedke písal o objave vedcov, ktorý našli zakódovanú správu o stvorení sveta hlboko vo vnútri čísla pí.

Lekári Stephen Hsu (Univerzita v Oregone) a Anthony Zee (Kalifornská univerzita) uvažovali nad možnosťou, že by takáto správa bola ukrytá v žiarení kozmického pozadia (CMB). Je to veľmi zaujímavá myšlienka a CMB by naozaj mohlo byť prostriedkom ukrytia nejakej správy. Ak tam vôbec nejaká správa je. Správa by potom mohla byť zakódovaná pomocou dvojkovej sústavy v jemných fluktuáciách horúcich a chladných fľakoch CMB. CMB by potom bolo niečo ako obrovská vývesná tabuľa z ktorej by mohli čítať všetky civilizácie v celom našom vesmíre. Žiadna civilizácia existujúca v našom vesmíre by nemohla umiestniť  správu do CMB bez porušenia zákona kauzality. A teda len tvorca vesmíru by mohol zakódovať správu do CMB. Hsu a Zee vyrátali, že správa obsiahnutá v žiarení kozmického pozadia by mohla obsahovať informáciu veľkú najviac 10000 bitov. Takáto správa by mohla, napríklad, obsahovať základné zákony fyziky.

Či je v žiarení kozmického pozadia ukryté tajné posolstvo stvoriteľa(ov) nášho vesmíru sa dozvieme len zo štúdia CMB. Rozriešenie by teda mohli priniesť pozorovania takého typu ako vykonáva satelit WMAP (NASA) a aké budú vykonávať družice novej generácie. Prístroje budúcnosti by mali mať dostatočne veľké rozlíšenie aby mohli zaregistrovať čo najjemnejšie fluktuácie v žiarení kozmického pozadia. Hsu, Zee a ich tím povzbudzujú vedcov k analýze čo najväčšieho množstva údajov o CMB. Žartovne dodávajú, že pri tejto práci sa možno zažije viac srandy ako v projekte SETI.

Zdroj: Universetoday.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *