Osídlenie Mliečnej dráhy

Pri skúmaní iných planét sa misie riadia a aj budúcnosti sa budú riadiť pravidlom známym ako „planetárna ochrana“.  Toto pravidlo určuje, že každá misia, ktorá sa realizuje mimo prostredia planéty Zem musí prijať a uplatňovať také pravidlá, ktoré zabránia biologickej kontaminácii prostredia inej planéty a aj prostredia planéty Zem. Toto pravidlo sa uplatňuje dvojnásobne v prípade odberu vzoriek a ich následného transportu na Zem.

Rozšíri sa toto pravidlo v budúcnosti aj na exoplanéty? Ak áno, bude to v rozpore s konceptom osídľovania Galaxie ľuďmi, resp. s možným „naštartovaním“ evolučného vývoja na iných svetoch? Zakladateľ spoločnosti „Projekt Genesis“, Dr. Claudius Gros z Inštitútu pre teoretickú fyziku Goetheho Univerzity, sa zaoberá problematikou „oživovania“ extrasolárnych planét a to nie len z pohľadu etiky. Projekt Genesis sa zaoberá možnosťami vyslania kozmickej lode s genetickými továrňami na jej palube, resp. kryogénnymi komorami, ktoré by boli použité na transport živých organizmov na príslušnú extrasolárnu planétu. Planéty, ktoré by sa pri tom stali cieľom projektu Genesis by museli byť bez potenciálneho života, avšak v podmienkach priaznivých pre udržanie života. Tak by došlo k vytvoreniu alternatív pozemskej evolúcie. Život by sa na takýchto planétach mohol vyvíjať vlastnou cestou a to len vďaka prvotnému impulzu, ktorý by zabezpečil práve projekt Genesis. Keď si uvedomíme, že na planéte Zem, ktorej vek je 4,5 miliardy rokov,  sa len pred zhruba 530 miliónmi rokov odohrala Kambrická explózia, kedy sa v geologicky pomerne krátkej dobe (40-80 miliónov rokov) rozšírili zložité mnohobunkové organizmy po celej planéte, je možné tvrdiť, že vďaka projektu Genesis, by sme boli schopný takúto explóziu vyvolať na vhodných extrasolárnych planétach. Tak by sme niektorým extrasolárnym planétam dali príležitosť rýchleho vývoja a možnosti evolúcie vlastných živočíšnych a rastlinných druhov. V Galaxii je pri tom neuveriteľné množstvo planét, kde by sme mohli život „darovať“, avšak doteraz tam život nevznikol. Misia Genesis by tak do týchto svetov dokázala priniesť mnohobunkový život. Samozrejme v rámci misie Genesis sa práve vynára otázka „planetárnej ochrany“. Cieľ „planetárnej ochrany“ je samozrejme jasný, je to ochrana života nie len u nás na planéte ale aj na iných telesách vo vesmíre.

Ak je život na Zemi výsledkom riadenej panspermie, potom môžeme tvrdiť, že má ľudstvo povinnosť rozširovať život na iné telesá, kde nedokáže vzniknúť, napriek tomu, že má vhodné podmienky. Čo by v kontexte myšlienky osídľovania vesmíru životom, bolo hodnotnou investíciou do budúcnosti vesmíru.

Zdroj: Universe Today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *