Exoplanéta s pozoruhodne excentrickou dráhou

Exoplanéta s pozoruhodne excentrickou dráhou

Štúdium extrasolárnych planét odhalilo v posledných desaťročiach niekoľko zaujímavých vecí. Nielenže astronómovia objavili úplne nové typy planét – Super Jupiteri, Horúce Jupiteri, Superzeme, Mini-Neptúny atď. – zistili aj veľa  údajov o tvorbe slnečnej sústavy a planetárnej dynamike.

Podľa novej štúdie vedenej Bernskou univerzitou medzinárodný tím výskumníkov nedávno pozoroval exoplanétu typu Mini-Neptún (TOI-2257 b), ktorá obieha okolo červenej trpasličej hviezdy. Systém sa nachádza vo vzdialenosti 188 svetelných rokov od Zeme. Zaujímavosťou študovanej sústavy je to, že malý ľadový obor má tak excentrickú dráhu, ktorá je takmer dvakrát tak dlhá ako široká. To je takmer dva a pol krát väčšia excentricita ako má naša planéta Merkúr.

Údaje o systéme boli získané prostredníctvom satelitu Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), ktorý pozoroval červenú trpasličiu hviezdu TOI-2257 počas štyroch mesiacov a zaznamenal opakované poklesy svietivosti. Rozdiely medzi pozorovaniami počas týchto štyroch mesiacov však vytvorili množstvo otázok. Zatiaľ čo poklesy naznačovali prítomnosť exoplanéty s hmotnosťou zhruba 2,2 hmotnosti Zeme, nebolo jasné, či planéta má obežnú dobu 176, 88, 59, 44 alebo 35 dní. Preto boli údaje z družice TESS skombinované z údajmi z ďalekohľadov Search And characterIsatioN of Transiting EXoplanets (SAINT-X), TRAPPIST-Northa teleskopov Observatória Fred Lawrence Whipple (FLWO). Teleskop SAINT-EX bol obzvlášť užitočný pri potvrdzovaní obežnej doby planéty, nakoľko zachytil čiastočný tranzit planéty a následne zachytil niekoľko ďalších tranzitov v perióde 35 dní. Pričom v sledovanom období pozoroval SAINT-EX celý tranzit planéty, čím poskytol veľmi veľa informácií o vlastnostiach systému.

Práve ono 35 dňové obdobie naznačuje, že TOI-2257 b obieha v obývateľnej zóne svojej materskej hviezdy, čo znamená, že na jej povrchu môže existovať tekutá voda. Kratšia orbitálna perióda zároveň umožňuje pozorovať prechody popred disk materskej hviezdy pravidelne, čo umožňuje štúdium svetla materskej hviezdy, ktoré prechádza atmosférou exoplanéty a tým umožňuje merať spektrum s cieľom určenia chemického zloženia atmosféry exoplanéty a následného hľadania biosignatúr.  Ďalším faktorom umožňujúcim štúdium exoplanéty TOI-2257 b je výstrednosť jej dráhy, vďaka ktorej sú prechody popred disk materskej hviezdy oveľa pomalšie ako je to v iných prípadoch. Čo sa týka potenciálnej obývateľnosti planéty, to už je troška horšie, nakoľko vplyvom výstrednej dráhy sa priemerná teplota na povrchu mení od -80°C do 100°C v závislosti od toho, kde sa aktuálne exoplanéta na svojej dráhe okolo materskej hviezdy nachádza.

Neobvykle vysoká hodnota excentricity dráhy planéty TOI 2257 b by mohla byť spôsobená inou veľkou planétou, ktorá sa v systéme hviezdy nachádza. K overeniu tejto možnosti bude potrebné vykonať množstvo pozorovaní.

Zdroj: UniverseToday

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *