Ranný vesmír a esencia života?

Astronómovia pracujúci zo Spitzerovým ďalekohľadom sa snažia dokázať prítomnosť organických zlúčenín v prostredí prvých galaxií ranného vesmíru.

Vedecký tím vedený  Yanling Wu absolventom Cornellovej univerzity sa smaží štúdiom BCD galaxií zistiť prítomnosť polycyklického aromatického uhľovodíka (PAHs). Predmetom výskumu je asi 50 kompaktných modrých galaxií nazývaných aj BCD galaxie.

PAHs je organická zlúčenina zložená z vodíka a uhlíka a je jedným zo základných stavebných kameňov potrebných pre vznik života. „Jedným z doteraz neobjasnených problémov v astronómii je, či komplex organických zlúčenín na báze uhlíka a vodíka, ktoré sú na Zemi zodpovedné za život, bol prítomný aj v rannom vesmíre“, povedal Wu.

V súčasnosti sa predpokladá, že veľké galaxie ako tá naša sa tvorili postupným zlučovaním malých galaxií. Tieto boli s veľkou pravdepodobnosťou podobné BCD galaxiám. Keďže súčasná technika nie je tak citlivá, aby sme dokázali identifikovať zloženie prvých galaxií musíme študovať galaxie nachádzajúce sa oveľa bližšie a z ich zloženia vyvodzovať ako to asi bolo v rannom vesmíre. Práve BCD galaxie sú veľmi podobné prvým galaxiám. Obsahujú množstvo aktívnych oblastí s intenzívnou tvorbou hviezd a navyše nie sú veľmi „znečistené“ ťažšími chemickými prvkami. To je jeden z hlavných argumentov, prečo si Wuov tím vybral BCD galaxie ako predmet štúdia výskytu molekuly PAHs. Ranný vesmír a teda aj prvé galaxie obsahovali takmer výlučne vodík a hélium. Prvky ťažšie ako uhlík začali vznikať až prvými zánikmi hviezd. Preto prvé galaxie, ktoré vznikli iba niekoľko miliónov rokov po big bangu, by mali obsahovať iba minimálne množstvo ťažších prvkov.  O takýchto objektoch hovoríme, že majú nízku metalicitu. BCD galaxie teda majú všetky vlastnosti, ktoré by podľa súčasných názorov mali mať prvé galaxie. Výskum uskutočnený na týchto galaxiách ale nepreukázal výskyt molekuly PAHs. Je pravdepodobné, že keby tieto galaxie obsahovali viac ťažších prvkov, určite by sme zaznamenali aj molekuly PAHs. To teda znamená, že v týchto galaxiách ešte hviezdy nestačili svojimi explóziami tvoriť prvky ťažšie ako uhlík. Wu a jeho tím sa ale nazdáva, že mnohé z BCD galaxií majú vhodné podmienky pre vznik molekúl PAHs. Avšak vplyvom intenzívneho UV žiarenia mladých horúcich hviezd boli molekuly PAHs deštruované. Dôkaz vzniku a deštrukcie PAHs je ale veľmi problematické získať. Táto myšlienka však vedie k veľmi zaujímavému paradoxu, a to, že hviezdy, ktoré produkujú PAHs sú zodpovedné aj za jeho zničenie.

Prítomnosť organickej molekuly PAHs v BCD galaxiách dokáže zachytiť citlivý spektrometer IRS Spitzerovho ďalekohľadu a len ich ďalší výskum nám môže pomôcť zodpovedať otázku ako to bolo s galaxiami v rannom vesmíre a v akom zastúpení sa tu nachádzali organické zlúčeniny.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *