Astronómia ako veda

Astronómia (po grécky Astron – hviezda, Nomos – zákon) je veda o vesmíre zaoberajúca sa vznikom, vývojom, stavbou, rozložením, pohybom a vzájomnými interakciami vesmírnych telies a ich sústav.

Predmetom výskumu astronómie sú všetky objekty vesmíru: slnečná sústava, jej telesá a objekty (Slnko, planéty s mesiacmi, medziplanetárna hmota zahŕňajúca kométy, asteroidy, meteoridy a medziplanetárny prach), hviezdy a všetky ostatné telesá našej hviezdnej sústavy – Galaxie (dvojhviezdy, hviezdokopy, hmloviny, medzihviezdna hmota), hviezdne sústavy a sústavy hviezdnych sústav ( galaxie, kvazary, skupiny galaxií a kopy galaxií, supergalaxie, Metagalaxia, medzigalaktická hmota), ako aj všetky druh žiarenia vo vesmíre (kozmické žiarenie, reliktové žiarenie, neutrína) a sám vesmír ako celok.

Astronómia je jedna z najstarších vied. Ako prírodná veda v dnešnom chápaní sa začala rozvíjať až v 16. stor. prácami M. Kopernika, G. Galileiho, J. Keplera a I. Newtona.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *