Hľadanie deviatej planéty

Hľadanie deviatej planéty

Deviata planéta zostáva naďalej neobjavená. Tento potenciálny objekt veľkosti super Zeme vo vonkajšej Slnečnej sústave je len hypotetický, pretože sa zdá, že niečo tam vonku gravitačne ovplyvňuje niekoľko objektov Kuiperovho pásu a vytláča ich na nezvyčajné dráhy. Nech už je to čokoľvek alebo kdekoľvek, deviatu planétu sa zatiaľ nepodarilo nájsť, a to napriek viacerým hypotézam a početným pozorovaniam.

Ale čo ak má deviata planéta mesiace? Mohli by nám ju pomôcť nájsť? Akékoľvek mesiace obiehajúce okolo teoretickej planéty by mohli poskytnúť nepriame vodítka k polohe planéty 9 a zároveň odhaliť niektoré základné vlastnosti tohto záhadného objektu.

 

 

Pravdepodobnosť zachytenia veľkých transneptúnskych objektov (TNO) planétou 9 a vzniku satelitného systém v oblasti rozptýleného disku (medzi vnútorným Oortovým oblakom a Kuiperovým pásom) je veľká. Vhľadom nato, že obehová rýchlosť a teda aj pohybová energia v týchto vzdialených oblastiach Slnečnej sústavy je mimoriadne nízka, zachytenie prípadného objektu na obežnú dráhu je oveľa jednoduchšie ako vnútri Slnečnej sústavy, kde sú obežné rýchlosti vyššie. V prípade, že je deviata planéta naozaj 5 až 10 krát hmotnejšia ako Zem, slapový efekt môže výrazne ohrievať satelity, čo môže poskytnúť dostatočné tepelné mikrovlnné alebo rádiové žiarenie pre pozorovanie.

Zhluk objektov Kuiperovho pásu (KBO) za obežnou dráhou Neptúna vykazuje zvláštne sklony svojich dráh voči rovine ekliptiky, ktoré sa všetky zoraďujú v jednom smere a a majú takmer rovnaký sklon k rovine ekliptiky. Navyše dráhu Sedny nemožno vysvetliť len prítomnosťou Neptúna. Práve tu prichádza na rad hypotéza o deviatej planéte, podľa ktorej by sa vo vonkajšej Slnečnej sústave mohla skrývať doposiaľ neobjavená super Zem, približne 5 až 10 krát hmotnejšia ako Zem.

Keďže teoretizovaná deviata planéta sa zatiaľ nenašla, iní vedci okrem veľkej planéty navrhli aj iné vysvetlenia, napríklad disk z ľadového materiálu, alebo iná štúdia naznačila, že zvláštne dráhy objektov KBO môže spôsobovať kolektívna hmotnosť samotných objektov KBO.

Okrem toho, keďže doteraz neboli pozorované žiadne optické ani rádiové signály deviatej planéty, ďalšie potenciálne vysvetlenia, ktoré si získali priazeň, sú, že deviata planéta by mohla byť tmavým objektom, napríklad objektom z tmavej hmoty alebo malou primordiálnou čiernou dierou.

Je veľmi pravdepodobné, že bez ohľadu na to, čo deviata planéta je, či už planéta, temná planéta alebo primordiálna čierna diera, je pravdepodobnosť, že zachytí mesiace pomerne vysoká, keďže v tejto oblasti je roztrúsených veľa menších TNO objektov. Všetky planéty alebo objekty mimo Neptúna môžu ľahko vytvoriť satelitné systémy, najmä v prípade masívnych objektov. Preto je to dôležitý nepriamy spôsob hľadania akýchkoľvek planét, aj keď ide o prípadné čierne diery alebo planéty z tmavej hmoty.

Ako sa dajú takéto mesiace odhaliť? Tieto satelity by vyžarovali pozorovateľné štandardné tepelné rádiové spektrum. Satelity obklopujúce planéty mimo Neptúna nie sú vždy veľmi chladné. Efekt slapových síl môže zahriať satelit na relatívne vysokú teplotu aj napriek tomu, že sa nachádza v najchladnejších oblastiach Slnečnej sústavy, vďaka čomu by mohli vyžarovať dostatočne veľké žiarenie na detekciu.

 

 

Observatórium ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) by mohlo byť schopné odhaliť signál satelitov, a PanSTARRS (Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System) a budúci Veľký synoptický prieskumný teleskop (LSST) by tiež mohli byť schopné uskutočniť takéto pozorovania.

Ak je deviata planéta tmavý objekt a má systém satelitov, týmto spôsobom by sa dali priamo pozorovať potenciálne tepelné signály, ktoré satelity vyžarujú. Bola by to teda včasná a účinná metóda na potvrdenie hypotézy o planéte deväť a overenie, či je planéta deväť temným objektom alebo nie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *