Astronomický kalendár Slovensko 2020-2040

Astronomický kalendár Slovensko 2020-2040

Formát tohto kalendára je vlastne poctou Erichovi Karkoschkovi, ktorý má podobný kalendár vo svojej publikácii. Jeho kalendár už však nie je aktuálny a neobsahuje všetky údaje, ktoré obsahuje náš kalendár. Naviac, Karkoschkov kalendár nie je vypočítaný pre Slovensko. Náš kalendár neobsahuje juliánsky dátum.
Tento astronomický kalendár slúži na rýchlu orientáciu v krátkoperiodických aj dlhoperiodických javoch akými sú napríklad Saros, elongácie Venuše a Merkúra, veľká konjunkcia Jupitera a Saturna, precesia obežnej dráhy Mesiaca a mnohé iné. Ideálny formát tlače je A3. No kalendár je navrhnutý tak, že ak ho rozrežete presne po čiare medzi rokmi 2029 a 2030, získate dve A4.
Mesiac – V tejto časti sú uvedené dátumy novu a splnu Mesiaca a slnečné a mesačné zatmenia okrem polotieňových zatmení. Zvýraznené sú zatmenia, ktoré sú pozorovateľné na Slovensku. Vidno tu cyklus Saros. Porovnajte roky 2020 a 2039.
Merkúr – Elongácie a prechody Merkúra popred Slnko. Zvýraznené sú najlepšie elongácie a aj vzácne elongácie, ktoré sú pozorovateľné aj počas astronomickej noci. Elongácie Merkúra sa opakujú v cykle 13 rokov a zhruba 3 dni. Porovnajte roky 2024 a 2037.
Venuša – Elongácie a fázy Venuše. Elongácie Venuše sa opakujú v osemročnom cykle (8 rokov mínus 2-3 dni). Porovnajte roky 2023, 2031 a 2039.
Mars, Jupiter, Urán a Neptún – Uvedený je dátum opozície, súhvezdie, v ktorom sa planéta nachádza počas opozície a primer planéty v oblúkových sekundách.
Saturn – Tu je uvedený ešte aj sklon Saturnovho prstenca počas opozície. Pri pozitívnom sklone prstenca vidíme jeho severnú stranu a pri negatívnom sklone južnú. Dokážeme aj odvodiť kedy bude prstenec najlepšie pozorovateľný a kedy bude Saturn „bez prstenca“.
Klasický kalendár – Uvedený je dátum prvého pondelka v každom mesiaci a od neho vieme jednoducho odvodiť aj dátumy všetkých ostatných dní v mesiaci. Prvý pondelok januára v roku 2020 bol šiesteho. Utorok bol siedmeho a nasledujúci utorok bol 14.I.2020 atď. Takto vieme rýchlo a jednoducho zistiť, či úkazy v kalendári nastanú počas pracovného dňa respektíve počas sviatku alebo víkendu.
Maximálna deklinácia Mesiaca (a o 14 dní pred a po aj rovnaká záporná deklinácia, teda minimálna) – Uvedený je deň a hodnota maximálnej deklinácie Mesiaca v danom mesiaci. Napríklad v apríli 2020 nastali až dva tieto úkazy a to prvého a 28.IV.. Maximálna deklinácia Mesiaca vôbec nastane dňa 7.III.2025 a dosiahne až +28,7° a o 9,3 roka, dňa 26.III.2034 dosiahne iba +18,1°. Toto je spôsobené precesiou (rotáciou) obežnej dráhy (zostupného a vzostupného uzla) Mesiaca. Tento cyklus trvá 18,6 roka. Mesačné maximum deklinácie sa nazýva zastávka a najväčšie maximum celého cyklu sa nazýva veľká zastávka (major lunar standstill). Najmenšie maximum celého cyklu sa nazýva malá zastávka (minor lunar standstill). Tieto cykly sú veľmi dôležité, nakoľko majú vplyv na celý rad javov na oblohe a preto ovplyvňujú astrofotografiu, pozorovania hlbokého vesmíru, pozorovania Mesiaca samotného a mnoho iných činností.   

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *