IRS 46

Veľmi významný objav sa podaril astronómom pracujúcim pomocou Spitzerovho infračerveného ďalekohľadu. V prachovom disku hviezdy IRS 46 objavili kyanovodík a acetylén.

Acetylén a kyanovodík predstavujú základné stavebné kamene DNA, ktorá sú nenahraditeľnou stavebnou zložkou bielkovín a teda aj organického života. Hviezda IRS 46 sa nachádza v súhvezdí Hadonoša vo vzdialenosti 375 svetelných rokov. Infračervený spektrometer Spitzerovho ďalekohľadu objavil molekulárne pásy acetylénu, oxidu uhličitého a kyanovodíku. Údaje ukázali prítomnosť týchto zlúčenín v blízkom okolí materskej hviezdy, v zóne tvorby planét. Plyn v tejto oblasti má vysokú teplotu, blízku bodu varu vody na Zemi a práve vďaka tomu sa podarilo tieto zlúčeniny lokalizovať.

Predpokladá sa, že na Zem sa tieto látky dostali prostredníctvom komét. Neskôr sa podieľali na vzniku života. V našej slnečnej sústave ich okrem Zeme nájdeme v kometárnych jadrách, atmosférach veľkých planét a na mesiaci Titán. V tomto prípade však ide o prvé detegovanie týchto organických zlúčenín v protoplanetárnom disku hviezdy a to navyše v zóne tvorby terestrických planét.

Vedci sa domnievajú, že systém hviezdy IRS 46 sa podobá na našu slnečnú sústavu v čase pred vznikom života. Treba si uvedomiť, že pokiaľ zmiešame acetylén, kyanovodík, vodu a zároveň im poskytneme vhodný povrch na koncentráciu a ich vzájomnú reakciu dostaneme množstvo organických zlúčenín vrátane aminokyselín. Najdôležitejšia zložka takejto reakcie je pri tom adenín, ktorý je základnou stavebnou bázou DNA. Je úžasné, že máme možnosť niečo podobné sledovať vo vzdialenosti niekoľkých sto svetelných rokov od planéty Zem.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *