Publikácia – Atlas Arcturus (Aktualizované)

Publikácia – Atlas Arcturus (Aktualizované)

V dnešnej dobe svetelného znečistenia a všadeprítomných monitorov z výbornými digitálnymi mapami oblohy je stále náročnejšie nájsť vhodný tlačený atlas nočnej oblohy, ktorý by sa dal použiť na vizuálne pozorovanie oblohy bez použitia monitora. Vzhľadom na pomerne veľký formát a nízky náklad, by bolo komerčné vydanie tohto atlasu v našich trhových podmienkach nemysliteľné. Atlas je preto bezplatný a každý si ho musí vytlačiť sám a vo formáte, ktorý mu najviac vyhovuje. Odporúčam atlas vytlačiť na A4 a vložiť strany do euroobalu a tie do malého fascikla, v ktorom môžete mať aj ďalšie grafy a kalendáre z našich webstránok. Pri tlačení na laserovej tlačiarni nepoužívajte funkciu „vysoký kontrast“, ktorá tlačí modrú farbu príliš sýto. Vďaka tomu, že si atlas môžete kedykoľvek vytlačiť, si môžete zapisovať poznámky priamo do mapy a potom si jednoducho vytlačiť novú stránku. Čísla strán nie sú uvedené na niektorých stranách atlasu náročne, tak aby ste si ich mohli vo fascikli zoradiť podľa toho ako to vyhovuje vám.

Atlas obsahuje tisíce hviezd a objektov hlbokého vesmíru, ktoré sú pozorovateľné s menšími teleskopmi z priemerom objektívu zhruba od 15 do 40 cm. Množstvo objektov je viac než dostatočné na veľmi serióznu vizuálnu prehliadku oblohy. V atlase sú taktiež označené vybrané dvojhviezdy a vybrané premenné hviezdy. Atlas je zostavený tak, aby orientácia v ňom bola čo najjednoduchšia a najpraktickejšia. Kliknutím na čísla strán sa dostanete na danú stranu a klinutím na čierne číslo strany v atlase sa vrátite na začiatok do indexu máp. Kliknutím na okraj strany sa dostanete na vedľajšiu stranu, klinutím na vybrané dvojhviezdy sa otvorí detailná mapa a podobne. Ak atlas otvoríte v prehliadači, pri klikaní na objekty držte stlačenú klávesu CTRL aby sa daný objekt otvoril v novej záložke. Ak používate Adobe reader a podobne, objekty sa budú otvárať v prehliadači automaticky (bez CTRL), ideálne na druhom monitore. Vyznačené su aj mesiace, v ktorých je daná časť oblohy najlepšie pozorovateľná. Atlas obsahuje zoznamy Messierovych a Caldwellovych objektov, objektov hlbokého vesmíru, súhvezdí, dvojhviezd, premenných hviezd a názvov hviez. Slovenský úvod obsahuje viac podrobností.

Atlas a slovenský úvod si môžete stiahnuť kliknutím na nasledujúce odkazy:

(Používajte len najnovšiu verziu atlasu! Atlas bol kompletne prepracovaný, doplnený a aktualizovaný ku dňu 17. I. 2024 a ďalšie aktualizácie tento rok nebudú.)

Atlas Arcturus 2025.0 (Globálna verzia)

Slovenský úvod

Alternatívny index strán s viditeľnosťou oblohy na 48°N

Zoznam najbližších hviezd

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *