Publikácia – Dvojhviezdy

Publikácia – Dvojhviezdy

Existuje stereotyp, že astronómia znamená pozorovanie hviezd. V skutočnosti však málokto naozaj pozoruje dvojhviezdy, alebo vôbec vie, kde sa nachádzajú. Hviezda v teleskope vyzerá ako trblietajúci sa bodový zdroj svetla a mnohí hviezdy nepovažujú za rovnocenný astronomický objekt akým je napríklad planéta, alebo galaxia. Planéty aj galaxie nie sú však pozorovateľné každú noc a častokrát sú planéty buď príliš nízko nad obzorom, alebo galaxie sa nedajú pozorovať kvôli splnu Mesiaca, alebo svetelnému znečisteniu. Keďže hviezda je bodový zdroj svetla, svetelné znečistenie a spln majú na pozorovanie hviezd menší, alebo zanedbateľný efekt. Čím väčšie zväčšenie použijeme, tým menší vplyv má svetelné znečistenie na pozorovanie. Dvojhviezdy sa pozorujú najmä pri väčšom zväčšení, pretože medzera medzi nimi je zvyčajne iba niekoľko oblúkových sekúnd. Ďalším faktorom je farebnosť objektu. Farby v teleskope vidíme jedine pri pozorovaní planét Venuša, Mars, Jupiter, Saturn, Urán a Neptún. Mesiac a Merkúr sú šedej farby. Galaxie a hmloviny, teda objekty hlbokého vesmíru, vníma ľudské oko, vzhľadom na nedostatok svetla, čiernobielo. Jediné čo na nočnej oblohe zostáva pre vizuálne pozorovanie, sú hviezdy. Vďaka tomu, že hviezdy sú bodovým zdrojom svetla, môžeme pri dostatočnom rozdiele ich povrchových teplôt vidieť v teleskope farby.

V nasledujúcej knihe som zvolil 194 dvojhviezd tak, aby obsahovali čo najširšiu škálu hviezdnych typov a aby boli čo najjasnejšie. Takisto sú zahrnuté všetky známe sústavy a najjasnejšie viacnásobné sústavy fyzické (reálne) aj vizuálne (zdanlivé). Katalóg obsahuje hviezdy do -47° 33′ deklinácie (ε Normae). Každá jedna sústava je zobrazená na mapke. Mapky sú očíslované od 1 do 194. Jednotlivé dvojhviezdy sú zoradené podľa súhvezdí, ktoré sú zoradené abecedne podľa ich skratiek v latinčine.

Stiahnutie knihy Dvojhviezdy
Stiahnutie mapiek pre tablet

Periodická tabuľka dvojhviezd

Pre rýchlu orientáciu slúži tabuľka zo všetkými dvojhviezdami v tejto knihe na jednej dvojstrane A3. Táto tabuľka obsahuje číslo dvojhviezdy, názov hviezdy a jednotlivých zložiek, magnitúdy (m), B-V index oboch hviezd zaokrúhlený na jedno desatinné miesto a ich rozdiel zaokrúhlený na dve desatinné miesta, pozičný uhol a uhlovú vzdialenosť. Pod údajmi je jednoduchá mapka hlavného páru dvojhviezdy. Tabuľka je vo formáte A3. Kto si nemôže vytlačiť celú knihu, môže si vytlačiť aspoň túto dvojstránku a vložiť si ju do svojho atlasu oblohy. Ak chcete pozorovať len hlavné zložky dvojhviezd a máte GoTo montáž, táto zjednodušená tabuľka vám bude úplne stačiť. Takisto, ak budete dvojhviezdy pozorovať častejšie, určite si ich rýchlo zapamätáte a budú vám stačiť tieto jednoduché mapky a len občas budete potrebovať vidieť aj hlavné mapky. Mená dvojhviezd sú uvedené v medzinárodnom jazyku, tak ako ich treba vyhľadávať aj na internete a v programoch. Periodická tabuľka je aj súčasťou knihy. Je na jej konci. No ak si ju prajete stiahnuť ako samostatný súbor, použite link nižšie.

Stiahnutie Periodickej tabuľky dvojhviezd

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *