Podľa španielskych fyzikov sa z vesmíru stráca čas

Podľa španielskych fyzikov sa z vesmíru stráca čas

V 20. storočí sme zistili, že vesmír je časopriestorové kontinuum. Podľa nového a veľmi kontroverzného výskumu španielskych fyzikov sa však  z neho čas stráca. A raz sa možno stratí úplne ….

Radikálna teória by na druhej strane mohla vyriešiť množstvo problémov s ktorými sa súčasná teoretická fyzika borí desiatky rokov. Vedci sa domnievajú, že sa rozpínanie vesmíru neustále zrýchľuje. Rozpínanie vesmíru môžeme pozorovať nepriamo na veľmi vzdialených objektoch v ich spektrách ako známy červený posun. Čím sú galaxie vzdialenejšie, tým je ich červený posun väčší a tým rýchlejšie sa od nás vzďaľujú. Vedci tiež uvažujú o vplyve tmavej energie na expanziu vesmíru. Podľa niektorých teórií je práve ona zodpovedná za rozpínanie vesmíru. Podstata tmavej energie nie je známa.

Vedci z univerzity v Salamancii a z Baskickej univerzity prišli z kontroverzným riešením. Uvažujú, že všetko je iba ilúzia a tmavá energia vôbec neexistuje. Chyba je podľa nich v našom uhle pohľadu. Autormi práce sú José Senovilla a Raul Vera. Podľa nich sa rozpínanie vesmíru nezrýchľuje ale v skutočnosti sa spomaľuje čas. Samotná možnosť, že by sa niečo podobného dialo, je pre ľudské uvažovanie úplne nepredstaviteľná.

Pokiaľ majú autori práce pravdu a čas sa naozaj spomaľuje, potom je táto zmena tak pomalá, že ju nemôžeme vnímať. Pozorovať by sa dala iba v kozmických rozmeroch. Podľa štúdie by spomaľovanie času vyzeralo podobne „ako keď sa starým hodinám vybíja batéria“. Autori štúdie zároveň dodávajú, že netvrdia, že je rozpínanie vesmíru ilúziou ale, že zrýchľovanie rozpínania vesmíru je klam. Ak sa teda čas spomaľuje a my v našich rovniciach používame rovnice so štandardným plynutím času, potom naše modely nemôžu fungovať. Pokiaľ by sa teda naozaj čas spomaľoval, mohlo by sa pozorovateľom zdať, že sa rozpínanie vesmíru zrýchľuje. V súčasnosti neexistuje žiadny spôsob, ktorý by túto hypotézu potvrdil.

Čo by to však znamenalo pre vesmír a jeho obyvateľov? Podľa novej teórie sa náš čas mení v novú časovú dimenziu. Teória vychádza z jednej varianty teórie superstrún, podľa ktorej je náš vesmír povrchom membrány plávajúcej vo viacúrovňovom priestore. Autori štúdie si trúfli predpovedať, že pokiaľ by sa čas spomaľoval spôsobom uvedeným v ich teórii, tak asi za miliardu rokov by sa zastavil úplne. Všetko vo vesmíre by sa zastavilo a vesmír by vyzeral ako fotografia. Podľa fyzika Garyho Gibbonsa z univerzity v Cambridge je teória logická, pretože čas vznikol počas Veľkého tresku a teda keď vznikol, môže aj zaniknúť. Čo je pravdy na tejto kontroverznej teórii paradoxne ukáže čas.

Zdroj: Science.com, NG.cz

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *