Zrodenie obrej planéty

Zrodenie obrej planéty

eso1310a_miniAstronómovia pracujúci s ďalekohľadmi ESO/VLT získali výsledky, ktoré sú pravdepodobne prvým priamym pozorovaním formujúcej sa planéty, ktorá je ešte stále ponorená v hustom disku prachu a plynu.

Pokiaľ sa pozorovanie podarí potvrdiť, umožní tento objav lepšie pochopiť formovanie planét. Medzinárodný tým astronómov skúmal prachovoplynný disk, ktorý obklopuje mladú hviezdu HD100546. Táto hviezda sa nachádza relatívne blízko a to vo vzdialenosti iba 335 svetelných rokov od Zeme. Práve v tomto prachovoplynnom disku sa astronómom podarilo objaviť objekt, ktorý vyzerá ako formujúca sa planéta. Mohlo by ísť o plynnú planétu, podobnú nášmu Jupiteru. Hviezda HD 100546 je pomerne často študovaným objektom. Pravdepodobne okolo nej obieha obria planéta, ktorá sa pohybuje šesť krát ďalej ako obieha Zem okolo Slnka. Novo objavený kandidát sa nachádza vo vonkajšej oblasti systému a je minimálne 10 násobne ďalej ako Zem od Slnka. Kandidát na planétu bol zachytený ako slabé zjasnenie v disku nachádzajúcom sa v okolí hviezdy. Odhalený bol vďaka kamere s adaptívnou optikou NACO, ktorá pracuje na ďalekohľade ESO/VLT. Pozorovania boli uskutočňované v blízkej IR oblasti s použitím koronografu NACO, ktorý v použitej konfigurácii umožňuje na zvolenom mieste obrazu potlačiť veľmi jasné svetlo prichádzajúce zo samotnej hviezdy. To výrazne uľahčuje odhaľovanie prípadných objektov.

Podľa v súčasnosti platných teórií prebieha nabaľovanie obrích planét vďaka zachytávaniu zvyškov plynu a prachu po formovaní hviezdy. Na nových snímkach disku okolo hviezdy HD100546 zaznamenali astronómovia útvary, ktoré túto teóriu potvrdzujú. Získané údaje odhaľujú v okolí formujúcej sa planéty štruktúry, ktoré by mohli byť spôsobené interakciou protoplanéty s okolitou hmotou. Rovnako existujú aj náznaky možného zahrievania okolia v dôsledku procesu formovania.

Najpravdepodobnejším vysvetlením pozorovaných údajov je existencia exoplanéty je nutné vykonať následné pozorovania, ktoré tieto výsledky potvrdia a zároveň vylúčia iné scenáre. Jednou z možných alternatív, aj keď veľmi nepravdepodobnou, je, že získaný signál pochádza z iného zdroja, napríklad hviezdy na pozadí. Je tu tiež možnosť, že objekt nie je protoplanétou ale plne vyvinutou hviezdou, ktorá však bola vyvrhnutá z vnútorných častí sústavy na novú a vzdialenejšiu dráhu. Pokiaľ sa však ukáže, že novo objavený objekt pri hviezde HD 100546 je skutočne formujúcou sa planétou ponorenou v prachovoplynnom disku, stane sa tento systém unikátnym laboratóriom v ktorom bude možné skúmať proces formovania mladej planetárnej sústavy.

Zdroj: ESO, ČAS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *