Galaxia plná vodných planét

Podľa nových výskumov sa zdá, že hlavnou zložkou extrasolárnych planét, ktorých hmotnosť presahuje dvoj až štvornásobok hmotnosti Zeme je práve voda. Analýza údajov z družice Kepler (NASA) a družice Gaia (ESA) ukazuje, že môžu obsahovať viac ako 50 % vody vzhľadom na ich hmotnosť. To je oveľa viac ako v prípade Zeme, ktorá obsahuje vodu v hodnote iba 0,023 % hmotnosti planéty.

Z toho vyplýva, že v Galaxii musí existovať veľké množstvo vodných svetov. Z viac ako 4000 potvrdených exoplanét spadá do kategórie veľkosti 1,5 polomeru Zeme a viac ako 2,5 polomeru Zeme veľké množstvo planét. Vedci vypracovali model z ktorého vyplýva, že exoplanéty s polomerom 1,5 násobku Zeme (približne 5 krát hmotnejšie ako Zem) a planéty s polomerom 2,5 násobku polomeru Zeme (hmotnosť okolo 10 násobku hmotnosti Zeme) sú pravdepodobne vodnými svetmi.

Povrchová teplota na väčšine týchto planét sa pohybuje v rozsahu od 200 do 500  °C. Povrch týchto exoplanét môže byť zahalený hustou atmosférou v ktorej dominuje vodná para. Pod vzdušným obalom (atmosférou) sa nachádza vrstva kvapalnej vody. Je pravdepodobné, že pod vysokým tlakom sa voda vo väčšej hĺbke mení na ľad.

Vďaka novým analýzam, modelom a simuláciám sa ukazuje, že približne 35 % známych exoplanét, ktoré sú väčšie ako Zem, obsahuje množstvo vody. Tieto vodné svety sa pravdepodobne sformovali podobným spôsobom ako jadrá obrích plynných planét v našej Slnečnej sústave.

Zdroj: Universe Today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *