Planéty v systéme TRAPPIST-1 obsahujú množstvo vody

Planéty v systéme TRAPPIST-1 obsahujú množstvo vody

Nová štúdia planetárnej sústavy Trappist-1 ukázala, že tieto telesá sú tvorené horninami a môžu obsahovať viac vody ako planéta Zem. Hustoty jednotlivých telies v systéme ukazujú, že niektoré planéty v systéme môžu obsahovať až 5 % hmotnosti v podobe vody. To by znamenalo, že obsahujú zhruba 250 krát viac vody ako je v oceánoch na Zemi.

Planéty, ktoré ležia bližšie k materskej hviezde majú pravdepodobne husté atmosféry obsahujúce značné množstvo vody, vzdialenejšie planéty môžu byť pokryté silnou vrstvou ľadu. Štvrtá planéta systému je veľkosťou, hustotou a množstvom dopadajúceho žiarenia na jej povrch najpodobnejšia Zemi. Zo všetkých siedmych planét obsahuje najväčšie množstvo hornín a má potenciál udržať na svojom povrchu vodu v kvapalnom skupenstve.

Planéty sústavy červeného trpaslíka (vzdialenosť 40 svetelných rokov) sa podarilo prvýkrát detegovať v roku 2016 pomocou prístroja TRAPPIST-South (ESO). Pozorovania získané v nasledujúcich rokoch za pomoci prístrojov ako ESO/VLT (Very Large Telescope) alebo NASA/Spitzer Space Telescope) odhalili, že systém tvorí minimálne sedem planét. Všetkých sedem planét je pritom svojou veľkosťou podobných Zemi. Planéty sú označené TRAPPIST-1b, c, d, e, f, g a h v poradí so zvyšujúcou sa vzdialenosťou od materskej hviezdy. Planéty v systéme TRAPPIST-1 sú tak blízko seba, že sa navzájom gravitačne ovplyvňujú a preto dochádza k časovým posunom v okamihoch prechodov jednotlivých telies popred disk materskej hviezdy. Tieto odchýlky závisia od hmotnosti telies, od vzdialenosti a od ďalších vlastností dráhy. Pomocou počítačových simulácií boli simulované dráhy planét, pokiaľ vypočítané okamihy prechodov nesúhlasili s pozorovanými dátami. Takto bolo možné zistiť hmotnosti jednotlivých telies. Po prvýkrát sme tak získali reálnu predstavu o zložení exoplanét veľkosti Zeme.  Meranie hustoty v kombinácii s rôznymi modelmi zloženia telies naznačujú, že planéty v systéme  TRAPPIST-1 nie sú iba pusté kamenné svety. Zdá sa, že tieto planéty obsahujú veľké množstvo tekutých látok, pravdepodobne vody, ktorá by mohla tvoriť až 5 % ich celkovej hmotnosti. Pre porovnanie uvádzame, že planéta Zem obsahuje iba 0,02 % vody zo svojej hmotnosti. Hoci je hustota dôležitým parametrom pri určení zloženia planéty nehovorí nič o jej obývateľnosti. Vnútorné planéty TRAPPIST-1b a TRAPPIST-1b majú pravdepodobne kamenné jadra a sú obklopené atmosférami, ktoré sú oveľa hustejšie ako v prípade Zeme. Tretia planéta TRAPPIST-1d je pravdepodobne najľahšiu planétou systému. Jej hmotnosť dosahuje len 30 % hmotnosti Zeme. Zatiaľ nie je jasné, či má rozsiahlu atmosféru alebo je pokrytá oceánom alebo ľadom.

Vedcov prekvapilo, že štvrtá planéta systému TRAPPIST-1e je jediným telesom systému, ktoré má väčšiu hustotu ako planéta Zem. To naznačuje, že by mohla mať hustejšie železné jadro. Nemusí teda mať hustú atmosféru, oceán alebo ľadový povrch. Zdá sa, že v tomto prípade tvoria horniny väčšiu časť telesa, ako je tomu pri ostatných planétach v systéme. Čo sa týka veľkosti, hustoty a množstva žiarenia je táto planéta najpodobnejšia Zemi.

Planéty TRAPPIST-1f, TRAPPIST-1g a TRAPPIST-1h sú od materskej planéty dosť ďaleko a pokiaľ obsahujú vodu, tak len v zamrznutom stave. Ak tieto tri planéty majú riedku atmosféru je veľmi nepravdepodobné, že by obsahovali ťažké molekuly ako je oxid uhličitý.

V súčasnosti vedci v systéme intenzívne pátrajú po ďalších

Zdroj: ČAS, ESO

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *