Systémy podobné našej Slnečnej sústave

Systémy podobné našej Slnečnej sústave

HST objavil v neďalekej vzdialenosti planetárne systémy podobné našej Slnečnej sústave. Disky obkolesujú také typy hviezd, v ktorých sa môžu vyskytovať zóny vhodné na tvorbu terestriálnych planét a na vývoj života. Vo vnútorných častiach sú disky vyčistené od sutín, zrejme planétami.

Pozorované sutinové disky pozostávajú  z ľadu a prachu. Podobajú sa na disky pozorované v našej sústave – Kuiperov pás. Kuiperove pásmo je zdrojom zľadovatených skál, ktoré sú zdrojom krátkoperiodických komét. Pásmo nájdeme za dráhou Neptúna. Disky HST pozoroval pri hviezdach okolo ktorých sa môžu vyskytovať zóny vhodné na tvorbu terestriálnych planét a vývoj života. Vo vnútorných častiach sú disky pomerne čisté, neobsahujú prvotný materiál. Toto vyčistenie majú na svedomí zrejme planéty. Pozorované disky nájdeme vo vzdialenosti 60 svetelných rokov od Zeme. Ich vek je iba 300 miliónov rokov. Okrem nich poznáme ešte ďalších 9 diskov obsahujúcich prach. Všetky sú pozorované vo viditeľnej časti spektra.

Novo objavené disky sú odlišné hoci sú iba niečo okolo 300 mil. rokov staré. Sú usporiadané v stabilnej konfigurácii. Široký disk vľavo je naklonený k osi pozorovateľa. Obkolesuje hviezdu HD 53143, ktorá je stará iba 1 miliardu rokov. Spektrálny typ hviezdy je K. Úzky disk vpravo, ktorý je naklonený hranou k osi pozorovateľa obkolesuje hviezdu HD 139664. Spektrálny typ hviezdy je F, hviezda je troška ako Slnko. Je stará iba tristo mil. rokov.  Ostré vonkajšie okraje úzkeho disku nasvedčujú o existencii neviditeľného telesa, ktoré drží gravitačne spojený materiál rovnakým spôsobom ako pastierske mesiace držia hrany prstencov okolo Saturna a Uránu.

Výskum NASA pomocou HST ukazuje, že tieto disky sa delia na dve kategórie. Prvú kategóriu tvoria disky zo širokým pásom, širším než 50 AU. Druhú pomerne úzke disky široké od 20 do 30 AU s ostro zakončenými vonkajšími okrajmi podobnými nášmu Kuiperovmu pásmu. V Slnečnej sústave siaha Kuiperov pás do vzdialenosti 50 AU a je pomerne úzky.

Snímky vo falošných farbách boli nasnímané kamerou HST v septembri 2004. Čierny krúžok uprostred snímok je obraz umelého mesiaca, ktorý zakrýva svetlo hviezdy a takto umožňuje vidieť omnoho slabší disk. Menšie čierne krúžky na okraji obrázkov sú koronografické prsty, ktoré sa používajú na blokovanie svetla z jasných objektov v zornom poli.

Zdroj: NASA

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *