Proxima b: výskum klímy blízkej exoplanety

Proxima b: výskum klímy blízkej exoplanety

Tím astrofyzikov a meteorológov z Exeterskej univerzity a Met Office Spojeného kráľovstva začali skúmať potencionálnu klímu nedávno objavenej extrasolárnej planéty Proxima Centauri b, ktorá je svojou hmotnosťou o niečo väčšia ako planéta Zem.

Proxima Centauri b, alebo jednoducho Proxima b, bola objavená v roku 2016 astronómom Dr. Guillem Anglada-Escudé (Queen Mary University of London). Proxima Centauri je najbližším hviezdnym susedom Slnka. Nachádza sa vo vzdialenosti iba 4,23 svetelného roka. Proxima je červeným trpaslíkom a teda hviezdou chladnejšou a menšou ako je naše Slnko. Červení trpaslíci však môžu vyžarovať intenzívne röntgenové a ultrafialové žiarenie, čo by mohol byť problém pre prípadnú prítomnosť života na Proxime b.

Proxima b krúži okolo materskej hviezdy veľmi blízko a to vo vzdialenosti približne 7 miliónov kilometrov. To je oveľa bližšie ako krúži Merkúr okolo Slnka (58 miliónov km). Materskú hviezdu obehne raz za 11 dní. Skoršie štúdie ukazujú, že Proxima b je len o niečo málo väčšia ako je Zem a zároveň sa zistilo, že sa nachádza v obývateľnej zóne svojej hviezdy, čo znamená, že by sa na jej povrchu mohla nachádzať voda v kvapalnom skupenstve. V súčasnosti Dr. Ian Boutle (Exeterská univerzita) a jeho tím započali nový výskum s cieľom preštudovať potencionálnu klímu planéty Proxima b s cieľom zistiť či má alebo nemá vhodné podmienky na vznik a udržanie života.

Použitím najmodernejšieho počítačového modelu (UM model), ktorý sa úspešne používa na štúdium klimatických podmienok Zeme už niekoľko desaťročí, tím simuloval atmosféru planéty Proxima b za predpokladu, že by mala atmosféru podobnú Zemi. Samozrejme, vedci študovali aj oveľa jednoduchšie zloženie atmosféry, ktorá pozostáva z dusíka so stopami oxidu uhličitého. UM model zároveň zohľadňoval žiarenie, ktoré planéta pravdepodobne od svojej hviezdy dostáva. Zároveň sa skúmal vplyv orbitálnej excentricity a jej vplyv na podmienky na planéte. Výsledky simulácií ukazujú, že Proxima b by mohla existovať v pozoruhodne stabilnom klimatickom režime a zároveň by dokázala vytvoriť podmienky vhodné pre udržanie života.

Okrem štúdia klimatických podmienok na planéte Proxima b v režime viazanej rotácie, t.j. v stave, keď sa jeden miestny deň rovná jednému miestnemu roku, sa študoval klimatický model v tom prípade, ak by sa Proxima b otočila okolo svojej osi trokrát a zároveň by dvakrát obehla okolo materskej hviezdy (rezonancia 3:2). Jedna z hlavných charakteristík planetárnej sústavy Proximy, ktorá ju najviac  odlišuje od Zeme je, že svetlo materskej hviezdy je vyžarované v blízkej infračervenej oblasti. Blízka infračervená oblasť pritom oveľa silnejšie interaguje s vodnou parou a oxidom uhličitým obsiahnutým v atmosfére, čo samozrejme ovplyvňuje podnebie Proximy b.

Z využitím modelu UM vedci zistili, že v prípade viazanej rotácie, ako aj v prípade rotácie s rezonanciou 3:2 by sa na povrchu planéty Proxima b vytvorili vhodné podmeinky, ktoré by umožnili udržať vodu v kvapalnom stave.  Avšak v prípade rezonančného modelu 3:2 by sa na Proxime b vytvorili podmienky pre život oveľa výhodnejšie ako pri viazanej rotácii.

Zdroj: Sci-News.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *