Najbližšia exoplanéta

Najbližšia exoplanéta

HST spolu s niektorými pozemskými ďalekohľadmi poskytol konečné dôkazy a existencii najbližšej známej exoplanéte…

Táto planéta obieha okolo hviezdy epsilon Eridani vo vzdialenosti len 10,5 svetelného roka. Planéta je tak blízko, že ju budeme môcť na budúci rok pozorovať pomocou HST a iných ďalekohľadov priamo. Planéta sa koncom roku 2007 priblíži do apocentra svojej sústavy, ktorú obehne raz za 6,9 roka. Extrasolárna planéta má hmotnosť približne 1,5 krát väčšiu ako Jupiter. Svoju hviezdu obieha so sklonom asi 30° voči nášmu pohľadu. Rovnaký sklon má aj disk prachu a plynu, ktorý obklopuje hviezdu epsilon Eridani. Disk okolo hviezdy je starý len 800 miliónov rokov.

Planétu objavil  E. McArthur z University of Texas roku 2000 na základe merania radiálnej rýchlosti hviezdy. Niektorí astronómovia sa ale domnievali, že za poruchami v pohybe hviezdy sú fyzikálne príčiny. HST však tieto špekulácie úplne vyvrátil. Hviezdu sledoval 3 roky a počas tohto obdobia meral aj jej radiálnu rýchlosť. Pozorovania sa zúčasnili aj observatória na Havaji a v Chile. Pri analýze výsledkov boli využité aj archívne dáta za posledných 25 rokov. lanétu však bohužiaľ pozorovať priamo nemôžeme. Situácia by sa však mala zmeniť o rok, kedy sa planéta dostane na svojej dráhe najbližšie k materskej hviezde. V tom čase bude odrážať najviac svetla a bude teda aj  väčšia šanca na jej zbadanie.

Zdroj: IAN, Universe Today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *