Exoplanéta veľkosti Zeme

Exoplanéta veľkosti Zeme

Kepler-78b je exoplanéta, ktorá ani nemala existovať. Toto horúce teleso obieha okolo svojej materskej hviezdy vo vzdialenosti iba 1,5 milióna km. Táto vzdialenosť predstavuje 1 % vzdialenosti Zeme od Slnka.

Planéta je z veľkou pravdepodobnosťou pokrytá tekutou lávou. Jeden obeh okolo materskej hviezdy jej trvá iba 8,5 hodiny. Ide o jednu z mála planét, ktoré obiehajú svoju hviezdu v tak tesnej blízkosti. Podľa v súčasnosti platných teórií vzniku planét vyplýva, že sa planéta v tejto vzdialenosti nemohla sformovať. Pravdepodobne k hviezde doputovala z väčšej vzdialenosti. Planéta Kepler-78b je veľmi záhadným telesom. Jedná sa o prvú známu planétu, ktorá má veľkosť porovnateľnú so Zemou a podobnú hustotu. Je len o necelých 20 % väčšia ako je naša planéta. Jej priemer je približne 15 300 km a je takmer 1,7 krát hmotnejšia ako Zem. Z uvedených údajov vyplýva aj priemerná hustota planéty a to veľmi podobná hustote planéty Zem, čo znamená, že sa jedná o planétu zloženú predovšetkým z kovov a kameňa. Podľa výpočtov vychádza priemerná teplota na povrchu planéty 2330 K.

Veľmi blízka obežná dráha planéty voči materskej hviezde stavia astronómov pred veľký problém. V čase, keď sa tento planetárny systém formoval, mladá hviezda bola oveľa väčšia ako dnes. Následkom toho by súčasná obežná dráha planéty Kepler-78b ležala pod povrchom hviezdy. V tomto mieste sa planéta nemohla vytvoriť, pretože je vylúčené aby sa sformovala vo vnútri hviezdy. Kepler-78b je členom novej triedy  planét objavenej na základe údajov sondy Kepler. Planéty tejto skupiny obiehajú materské hviezdy v periódach kratších ako 12 hodín. Sú malých rozmerov porovnateľných so Zemou. Kepler-78b je prvou planétou tejto triedy pri ktorej sa podarilo zistiť aj jej hmotnosť.

Podľa nameraných údajov, ktoré prešli dôkladnou analýzou vyplynulo, že planéta Kepler-78b je odsúdená k zániku. Gravitačné sily ju budú priťahovať stále bližšie k materskej hviezde. Nakoniec ju bude obiehať tak blízko, že ju gravitácia hviezdy roztrhá na kúsky. Astronómovia predpokladajú, že planéta prestane existovať asi za 3 miliardy rokov. Je zaujímavé, že i v našej Slnečnej sústave mohla existovať planéta podobná planéte Kepler-78b. Pokiaľ skutočne existovala, bola už dávno roztrhaná gravitáciou Slnka.

Planéta Kepler-78b obieha okolo hviezdy podobnej Slnku, ktorá je od Zeme vzdialená 400 svetelných rokov a jej poloha sa premieta do súhvezdia Labuť. Hmotnosť hviezdy je 84 % hmotnosti Slnka a jej priemer len 0,73 priemeru Slnka. Povrchová teplota hviezdy je približne 5140 K.

Zdroj: ČAS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *