Existoval na Marse supervulkán?

Pre nedávnom bola spracovaná vedecká štúdia, ktorá poukázala na to, že v minulosti planéty Mars mohol existovať supervulkán. Pokiaľ by sa táto teória potvrdila, išlo by o prvý typ takejto sopky objavený na povrchu planéty Mars.

Supervulkán o ktorom v tomto článku píšeme je rozsiahla kruhová panva na povrchu planéty Mars, ktorá bola až donedávna klasifikovaná ako impaktný kráter. Vedci sú však presvedčený, že sa jedná o pozostatok po erupcii dávneho supervulkánu. Tento útvar dostal pomenovanie Eden Patera. K tomuto záveru dospeli na základe štúdia snímkov získaných sondami Mars Odyssey, Mars Global Surveyor a Mars Reconnaissance Orbiter (NASA) a sondy Mars Express (ESA).

Astronómovia predpokladajú, že veľký objem magmy s rozpusteným plynom si veľmi rýchlo prerazil cestu cez tenkú kôru na povrch planéty. Výsledkom bola mohutná erupcia ktorá vychrlila množstvo trosiek a popola. Podobné erupcie supervulkánov na Zemi môžu vychrliť materiál vysoko do atmosféry a tento materiál tam môže zostať tak dlho, že spôsobí globálne zmeny teploty trvajúce aj niekoľko rokov. Takéto erupcie nastali na Zemi v jej dávnej minulosti napríklad v oblasti národného parku Yellowstone na západe USA, v oblasti jazera Lake Toba v Indonézii či tiež v oblasti Lake Taupo na Novom Zélande.

Doteraz však neboli identifikované žiadne sopky v oblasti Arabia Terra, v mieste, kde sa nachádza aj Eden Patera. Rozbitý a veľmi erodovaný terén je známy práve výskytom impaktných kráterov. Pri starostlivom a podrobnom prieskume oblasti sa však zistilo, že v tejto zvláštnej panve chýbajú vyvýšené valy, ktorá práve lemujú impaktné krátery. Tak isto sa nepodarilo nájsť vrstvy vyvrhnutého materiálu – roztavenú horninu, ktorá by po náraze veľkého meteoritu vystrekla do svojho okolia.

Absencia takýchto štruktúr vedie k podozreniu na intenzívnu vulkanickú aktivitu. Odborníci na vulkanológiu pritom v tejto oblasti identifikovali charakteristické črty, ktoré obyčajne signalizujú prítomnosť vulkanizmu. Existencia takýchto štruktúr teda núti vedcov preklasifikovať oblasť Eden Patera na vulkanickú oblasť.

Astronómovia pritom objavili ešte niekoľko ďalších paniev, ktoré by mohli byť kandidátmi na vulkány. Naznačujú, že podmienky v oblasti Arabia Terra mohli byť priaznivé pre vznik supervulkánov. Je tiež možné, že veľké erupcie mohli byť zodpovedné za vytvorenie vulkanických depozitov i niekde inde na Marse, ktoré doteraz neboli dané do súvislosti so známymi sopkami.

Pokiaľ však na Marse existovalo niekoľko aktívnych supervulkánov, mohlo to mať zásadný dopad na vývoj planéty Mars.

Zdroj: ČAS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *