Červený trpaslík a jeho planéty

Červený trpaslík a jeho planéty

Astronómovia pred nedávnom objavili planetárnu sústavu v ktorej sa nachádza až 7 planét. Táto planetárna sústava sa nachádza vo vzdialenosti 40 svetelných rokov od Zeme. Centrálnou hviezdou je mimoriadne chladný červený trpaslík s menom TRAPPIST-1.

Tri zo siedmich planét sa nachádzajú v obývateľnej zóne. To znamená, že na ich povrchu by sa mohli nachádzať oceány. Tým sa samozrejme zvyšuje šanca na existenciu života na týchto telesách. V tomto systéme sa tak nachádza doposiaľ najvyšší počet planét s veľkosťou podobnou veľkosti Zeme a zároveň najviac planét na povrchu ktorých by sa mohla nachádzať voda v tekutom stave. Planetárny systém bol objavený pomocou tranzitov jednotlivých planét popred disk centrálnej hviezdy. Pomocou tejto metódy bolo potvrdené, že minimálne 6 planét tohto systému sa svojou veľkosťou a teplotami na povrchu porovnateľnými so Zemou.

TRAPPIST-1 je veľmi drobnou hviezdičkou, ktorej hmotnosť dosahuje iba 8 % hmotnosti Slnka. Svojou veľkosťou sotva prevyšuje planétu Jupiter. Astronómovia sa pritom domnievajú, že práve takto malé hviezdy môžu mať vo svojom okolí množstvo planét podobných Zemi. To znich samozrejme robí dobré ciele na hľadanie mimozemského života. Hviezdy ako je TRAPPIST-1 vydávajú veľmi málo energie. Pokiaľ na povrchu planét v takomto systému má existovať voda v kvaplanom stave, musia planéty centrálnu hviezdu obiehať oveľa bližsie ako je tomu v prípade Slnečnej sústavy.

Všetky nájdené planéty sú svojou veľkosťou podobné Zemi, Venuši alebo sú len o niečo menšie. Z odhadovanej hustoty pritom vyplýva, že najmenej šesť vnútorných planét sú kamenné telesá. Obežné dráhy týchto lanét sú omnoho menšie ako je obežná dráha planéty Merkúr okolo Slnka. Malá veľkosť materskej hviezdy a jej nízka povrchová teplota spôsobujú, že množstvo energie dopadajúcej na povrch takto blízkych planét je porovnanteľné s vnútornými planétami Slnečnej sústavy. Planéty TRAPPIST-1c, TRAPPIST-1d a TRAPPIST-1f dostávajú od svojej materskej hviezdy podobné množsvo energie ako Venuša, Zem a Mars. Vďaka vzdialenosti obežných dráh sú niektoré z planét tohto systému vhodnými kandidátmi na výskyt kvapalnej vody. Napriek tomu by sa za určitých okolností mohla voda v kvapalnom systéme nachádzať u všetkých siedmich planét. Klimatické modely naznačujú, že vnútorné planéty TRAPPIST-1b, c, d sú pravdepodobne príliš horúce a ak sa na nich kvapalná voda vyskytuje, tak len na malej časti povrchu.  Veľkosť obežnej dráhy siedmej planéty TRAPPIST-1h zatiaľ nie je presne určená ale zdá sa, že teleso je príliš ďaleko na to, aby sa na jeho povrchu vyskytovala voda v kvapalnom stave. Planéty TRAPPIST-1e, TRAPPIST-1f a TRAPPIST-1g obiehajú okolo svojej hviezdy v obývateľnej zóne a na ich povrchu sa môže vyskytovať oceán kvapalnej vody.

Či sa na týchto planétach vyskytuje život, alebo nie, to zatiaľ zistiť nedokážeme. Avšak s novou generáciou prístrojov už čoskoro budeme schopný pátrať po výskyte kvapalnej vody na planétach a zároveň získať určité dôkazy existencie života na iných vzdialených svetoch.

Zdroj: NASA, ČAS, Nature

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *