Objavený zdroj gamma zábleskov

Astronómom sa podarilo objaviť zdroj tajuplných gamma zábleskov a to dokonca v našej Galaxii!

Hviezdokopa sa nachádza vo vzdialenosti 19000 svetelných rokov od Zeme. Obsahuje približne 20000 hviezd. Väčšina z nich sú horúce mladé modré hviezdy. Astronómovia poznali túto hviezdokopu už dávnejšie. Dokonca v roku 1990 viacero observatórií zachytilo záblesky vysokej energie prichádzajúcich z tejto oblasti. Nanešťastie ich zameranie nebolo dostatočne presné. Predpokladalo sa, že tieto záblesky vznikajú v ďalekých galaxiách alebo sú generované pulzarmi. Tím prieskumníkov ponúkol teóriu, že tieto záblesky sú produkované obrovskými hviezdami známymi aj ako červený supergiganti. Tieto hviezdy svojou explóziou vyvolajú záblesk extrémne vysokých energií. Dôvod, prečo bola hviezdokopa tak dlho prehliadaná je to, že sa ukrýva v pomerne hustých oblastiach Mliečnej dráhy. Výhľad na ňu nám zakrývajú mračná medzihviezdneho prachu a plynu. Hviezdokopa je od nás pomerne blízko, ale viditeľné svetlo nedokáže prekonať mračná medzihviezdneho plynu a prachu. Hviezdokopa obsahuje približne 130 hviezd pomerne veľkých rozmerov. Oblasť nám prvýkrát jasne a detailne zviditeľnil Spitzerov vesmírny ďalekohľad.

Túto hypotézu podporil aj objav 14 supergigantov objavených v hviezdokope. Červený superginati sú obrovské hviezdy nachádzajúce sa na konci svojho života, ktorý zakončia explóziou 100 násobne väčšou ako sú klasické výbuchy supernov. Ich život je pomerne krátky, trvá len niekoľko miliónov rokov. Na jeho konci končia týto obri ako extrémne supernovy. Je ich pomerne ťažké objaviť aj napriek tomu, že sú miliardkrát svietivejšie ako normálne hviezdy. To je spôsobené najmä tým, že svietia pomerne krátko, len niekoľko týždňov či mesiacov. Pozorovanie takýchto hviezd je veľmi dôležité z hľadiska štúdia vývoja superhmotných hviezd a konca života hviezdnych obrov. V súčasnosti máme poznatky o približne 200 červených supergigantoch roztrúsených v Mliečnej dráhe. Sú roztrúsené na rôznych miestach a v podstate sa nekoncentrujú do hviezdnych formácií. Preto v minulosti dosť prekvapil objav 5 supergigantov vo hviezdokope NGC 7419.

Novoobjavený červený supergiganti sú pomerne mladé objekty. Majú iba 6 až 15 miliónov rokov. Sú pri tom 8 až 25 krát väčšie ako Slnko. Keby sme takéhoto giganta umiestnili do stredu Slnečnej sústavy, obiehal by Jupiter ešte v jeho vnútri. Nakoľko sú červený supergiganti v hviezdokope relatívne jasní, usudzuje sa, že aj samotná hviezdokopa je pomerne mladá. Jej vek sa odhaduje približne na 8 až 10 miliónov rokov. Astronómovia usudzujú, že záblesk pochádzajúci z týchto oblastí bol vytvorený supernovou, ktorá vznikla z červeného supergiganta. Pravdepodobne sa jednalo o jeden z prvých výbuchov supernovy v tejto hviezdokope.

Zdroj: Space

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *