Nový druh vo vesmíre

Tím astronómov z Veľkej Británie, USA, Austrálie, Talianska a Kanady objavil nový druh objektu vo vesmíre. Objav sa podarilo uskutočniť pomocou rádioteleskopu CSIRO vo východnej Austrálii. Objavený bol nový typ pulzaru.

Pulzary sú neutrónové hviezdy, ktoré emitujú rádiové žiarenie v pravidelných intervaloch. Vznikajú kolapsom hmotných hviezd. Pulzary veľmi rýchlo rotujú a majú silné magnetické polia, ktoré generujú rádiové emisie. Tie z pulzaru unikajú v dvoch pomerne úzkych kužeľoch. Ak takýto rádiový kužeľ zasiahne Zem, pozorujeme pulzar.

Novo objavená trieda objektov doslova uskutočňuje akési záblesky v oblasti  rádiových vĺn. Tieto objekty dostali označenie RRATs (Rotating Radio Transients ) a v súčasnosti ich poznáme už 11. Sú to pravdepodobne neutrónové hviezdy, ktoré sa veľmi ponášajú na pulzary. Len spôsob emitácie rádiových vĺn je zvláštny. Vedci tvrdia, že takýchto objektov bude vo vesmíre veľa. Pravdepodobne viac ako ich príbuzných, pulzarov.

Objekty bol objavené v rámci prehliadky  Parkes Multibeam Pulsar Survey. Vyznačuje sa zvláštnymi rádiovými zábleskmi trvajúcimi od 2 do 30 milisekúnd. Ich pulzy sú však prinajmenšom náhodné. Analýzou uskutočnených pozorovaní sa zistilo, že 10 z 11  RRATs má základné periódy pulzov medzi 0,4 až 7 sekúnd. Toto zistenie potvrdzuje domnienku, že  RRATs sú neutrónové hviezdy. Pretože sú RRATs väčšinou času pokojné, šanca na ich odhalenie je pomerne nízka. Navyše ich „záblesky“ sa len veľmi ťažko odhaľujú od rušivého pozadia spôsobeného pozemskými vysielačmi. Astronómovia predpokladajú, že ich je v hlbinách Mliečnej dráhy skrytých pomerne veľa (počet klasických pulzarov sa odhaduje na 100000).

V súčasnosti nepoznáme žiadnu hviezdu, ktorá by dokázala produkovať podobné periodické výbuchy v rádiovej oblasti spektra. Pozorovania týchto objektov zatiaľ neposkytlo dôkaz, že by boli súčasťou binárnych systémov.

Zdroj: Spaceflight Now

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *