Neviditeľná galaxia

Pomocou prístroja Ultra-violet and Visible Echelle Spectroghaph (UVES) umiestnenom na VLT objavili astronómovia neviditeľnú galaxiu s vysokým obsahom kovov.

Objav naznačuje, že vo vzdialenom vesmíre môže byť objavených oveľa viac objektov s vysokým obsahom kovov. Už dlhší čas astronómovia riešia otázku chýbajúceho kovu vo vesmíre. Práve tento objav nám ju pravdepodobne pomôže rozriešiť.

Pozorovaným objektom bol kavazar SDSS J1323-0021 nachádzajúci sa vo vzdialenosti takmer 9 miliárd svetelných rokov. Jeho svetlo bolo čiastočne pohltené galaxiou nachádzajúcou sa medzi ním a Zemou. Táto galaxia sa nachádza vo vzdialenosti 6,3 miliardy svetelných rokov. Podľa uskutočnených analýz obsahuje táto galaxia asi 4 krát viac kovov ako naše Slnko. To by znamenalo, že vzdialená galaxia obsahuje veľmi veľké množstvo prachu. Práve prechodom svetla kvazaru skrz vzdialenú galaxiu sa nám podarilo zistiť jej zloženie. Analýzou získaného spektra sa podarilo zistiť, že galaxia obsahuje približne 4 krát viac zinku ako Slnko. Podarilo sa identifikovať aj nasledovné prvky: chróm, mangán, titán….

Všetky prvky prítomné vo vesmíre vznikajú vo vnútorných oblastiach pomocou termonukleárnej syntézy. Do okolitého priestoru sa dostávajú niekoľkými spôsobmi. Jedným z nich je silný hviezdny vietor, druhou možnosťou je explózia samotnej hviezdy na konci jej vývoja. Pokiaľ teda poznáme dĺžku existencie vesmíru a približne určíme koľko hviezd za tento čas približne vzniklo, dokážeme určiť koľko prvkov ťažších ako hélium by sa malo vo vesmíre nachádzať. Problém ale je v tom, že podľa týchto výpočtov pozorujeme určitý (dosť výrazný) deficit kovov vo vesmíre. Podľa najskromnejších výpočtov by totiž vo vesmíre malo byť 10 krát viac kovov ako pozorujeme. Bohužiaľ presnejšie údaje dokážeme získať len pozorovaním vzdialených galaxií, ktoré sú veľmi slabé. Jedným zo spôsobov ako pozorovať vzdialené galaxie a získať tak informácie o ich chemickom zložení je štúdium kvazarov. Pokiaľ sa na priamke kvazar a Zem podarí objaviť galaxiu dokážeme určiť jej chemické zloženie. Presne tak ako v tomto prípade. Je to však úloha nadmieru zložitá. Pokiaľ sa to ale podarí pozorujeme v spektre svetla kvazaru široké absorpčné pásy, ktoré môžeme identifikovať so známymi prvkami. Ak sa teda v budúcnosti podarí objaviť veľké množstvo podobných galaxií pravdepodobne rozriešime problém chýbajúcich kovov.

Pozorovanie bolo uskutočnené spektrografom s vysokým rozlíšením umiestnenom na ďalekohľade  Kueyen s priemerom primárneho zrkadla 8,2 metra. Ďalekohľad je umiestnený na  Paranal Observatory v Chile a je súčasťou VLT.

Zdroj: ESO

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *