Mliečna dráha vs. galaxia v Androméde

Mliečna dráha vs. galaxia v Androméde

Astronómovia určovali hustotu a rýchlosť pohybu tmavej hmoty v našom kúte vesmíru. Tak isto sa snažili zistiť či je Mlečna dráha väčšia ako galaxia v Androméde. Víťazom sa stala Mliečna dráha!

Tím astronómov na svoje pozorovanie využil služby ďalekohľadu VLT umistnenom na observatóriu ESO v Chile. Predmetom štúdia bolo sledovanie 12 trpasličích galaxií, ktoré sú satelitmi Mliečnej dráhy. Tieto satelity  sa študovali v trojdimenzionálne. Analýzou získaných pozorovaní boli astronómovia schopný odvážiť hmotnosť Galaxie a veľmi presne vyrátať množstvo tmavej hmoty, ktorá ich drží pohromade. Výsledky ukázali, že tieto satelitné galaxie obsahujú asi 400 krát viac tmavej hmoty ako hmoty normálnej. Zistilo sa, že tmavej hmoty sa v jednom kubickom centimetri priestoru nenachádza viac ako napríklad 20 atómov vodíka. To znamená, že kocka s rozmerom strany 1000 svetelných rokov obsahuje 30 miliónkrát viac hmoty ako Slnko (uvažuje sa pritom najmenšia možná hustota tmavej hmoty!). Vedci sú presvedčení, že veľké galaxie sú tvorené kombináciou takýchto kociek tmavej hmoty a hviezd. Pri určitom minimálnom objeme tmavej hmoty v priestore sa pozorovaním účinkov tmavej hmoty na okolie dajú určiť jej ďalšie charakteristiky. Jednou z nich je rýchlosť pohybu, tá bola v tomto prípade určená na 9 km/s. „To je omnoho viac ako sme kedy predpokladali,“ povedal G.Gilmore z University of Cambridge. Cieľom pozorovania bolo aj stanovenie „teploty“ tmavej hmoty. Jendým z problémov pri stanovení jej teploty je pochopiteľne fakt, že tmavá hmota nevysiela svetlo. Prejavuje sa iba gravitačnými účinkami na svoje okolie. Ak ale predpokladáme, že sa tmavá hmota skladá z častíc podobných vodíkovým atómom, potom by mala mať teplotu okolo 10000 stupňov Celzia. Čo je oveľa viac ako by sme čakali. Iné teórie ale hovoria, že tmavá hmota je veľmi lenivá a jej teplota je nižšia ako 1 stupeň Celzia.

Vedľajším cieľom bolo porovnanie hmotností našej Galaxie a galaxie v Androméde. Podrobný prieskum trpasličích satelitných galaxií Mliečnej dráhy nám dovolil odvážiť náš hviezdny domov. Výsledok je podľa Gilmora jednoznačný. Mlečna dráha je takmer dvakrát tak hmotná ako galaxia v Androméde. Napriek tomu, iný tím pod vedením  Marka Wilkinsona sa domnieva, že galaxia v Androméde je predsa len o niečo väčšia a obsahuje aj viac hviezd. Svoju myšlienku postavil na fakte, že galaxia v Androméde zhltla oveľa viac malých galaxií ako naša. Ale na druhej trane súhlasí, že viac tmavej hmoty má naša Galaxia.

Zdroj: Space.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *