Hviezdny kanibalizmus

Hviezdny kanibalizmus

Rontgenové observatórium ESA XMM-Newton pozorovalo rozsiahle oblaky extrémne horúceho plynu obiehajúceho okolo neurónových hviezd.

Pozorovanie umožnilo jedinečný pohľad do procesu akreácie hmoty a „jedálenských zvykov“ hviezd kanibalov. Jednotlivé akreačné disky zložené z obrovského množstva plynu majú priemery od sto tisíc km do niekoľko miliónov km. Sú zložené najmä z kovových pár a ťažších prvkov. Teplota týchto diskov dosahuje niekoľko miliónov stupňov kelvina.

„Tento plyn je mimoriadne horúci, oveľa horúcejší ako je horná atmosféra Slnka.“ povedala Maria Díaz Trigo z ESA’s European Science and Technology Research Centre (ESTEC), vedúca výskumu.

Rontgenové observatórium XMM-Newton pozorovalo 6 rtg dvojhviezd nazývaných aj LMXB. Tieto hviezdy sú binárnymi sústavymi, v ktorých jedna zo zložiek je neutrónovou hviezdou. Extrémne gravitačné pole týchto neutrónových hviezd má za následok doslova vytrhávanie kusov plynu zo svojho hviezdneho spoločníka. Plyn následne vytvára okolo neutrónovej hviezdy disk, ktorý špirálovito padá na jej povrch. Tento proces voláme akreáciou. Hmota (plyn), ktorý takto padá na povrch neutrónovej hviezdy sa extrémne zahrieva vzájomným trením, pričom pri dopade na povrch vytvára horúcu škvrnu. Tu sa plyn enormne ionizuje a dochádza k vyžarovaniu vysokoenergetických kvánt energie.

Tieto hviezdy sú známe už niekoľko desaťročí. V minulosti sa ich periodické vyžarovanie rtg žiarenia pripisovalo tomu, že oblak plynu s relatívne nízkou teplotou, ktorý obiehal okolo neutrónovej hviezdy periodicky zakrýval zdroj rtg žiarenia. Bohužiaľ, takéto modely ale nevysvetľovali chovanie prijímaného rtg žiarenia dostatočne.

Satelit XMM-Newton pri svojom pozorovaní odhalil v akreačných diskoch ionizované železo. To by teda znamenalo, že tieto disky a plyn v nich je oveľa horúcejší ako sa doteraz súdilo.

V súčasnosti poznáme asi 100 LMXB hviezd nachádzajúcich sa v našej Mliečnej dráhe. Tieto objekty v podstate predstavujú miniatúrne modely aktívnych galaktických centier. V týchto centrách sa nachádzajú supermasívne čierne diery, ktoré svojou gravitáciou vysávajú svoje okolie a do svojho nenásytného pažeráka strhávajú obrovské množstvá plynu, prachu ba dokonca aj celé hviezdy. Štúdium LMXB hviezd nám preto umožňuje lepšie pochopiť proces akreácie hmoty a poodhaliť rúško tajomstva nad aktívnymi galaktickými jadrami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *