Hviezdna rieka

Astronómovia objavili úzky hviezdny prúd, ktorý „tečie“ krížom cez celú severnú oblohu.

Tento prúd je od Zeme vzdialený 76 000 svetelných rokov a vytvára gigantický oblúk nad galaktickým diskom Mliečnej dráhy. Prúd sa začína južne pod naberačkou Veľkého voza a smeruje v priamej línii do bodu nachádzajúceho sa 12 stupňov východne od jasnej hviezdy Arktúr v súhvezdí Pastiera. Hviezdna rieka pramení v hviezdokope známej pod označením NGC 5466, ktorá obsahuje približne 50000 hviezd.

Objavený hviezdny prúd je predĺžením dráhy hviezdokopy NGC 5466 okolo Galaxie. Efekt hviezdnej rieky vznikol pôsobením gravitácie Mliečnej dráhy na guľovú hviezdokopu. Tá je pri svojom obehu okolo centra Galaxie vystavovaná rozdielnemu gravitačnému pôsobeniu, pričom sa vytvárajú slapové vlny rôznej intenzity. Tie pôsobia rozdielne na jednotlivých okrajoch guľovej hviezdokopy. Výsledkom je naťahovanie hviezdokopy okolo jej dráhy. Pôsobiaca gravitácia je extrémne silná najmä v tom bode dráhy, v ktorom sa hviezdokopa nachádza ku galaktickému centru najbližšie. Vtedy dochádza k odtrhávaniu periférnych hviezd, ktoré opúšťajú materskú hviezdokopu a začínajú sa pohybovať po svojich vlastných dráhach. Hviezdy, ktoré sa pôvodne nachádzali medzi stredom hviezdokopy a centrom Galaxie sa potom začnú pohybovať po dráhe pred hviezdokopou a hviezdy nachádzajúce sa na opačnej strane hviezdokopy zasa za dráhou hviezdokopy. Podobný efekt je pozorovaný na Zemi v prípade prílivu a odlivu oceánov.

To že sme prúd až doteraz nevideli, napriek jeho veľkosti, je zapríčinené tým, že sa pred ním nachádza obrovské množstvo hviezd našej Galaxie. Podarilo sa ho objaviť až pri skúmaní farieb a svietivosti viac ako 9 miliónov hviezd nachádzajúcich sa v Sloan Digital Sky Survey, ktoré študovali Grillmair a Johnson.

„Pri študovaní týchto hviezd sme si všimli, že mnohé hviezdy majú približne rovnaký vek a sú zhruba v tej istej vzdialenosti. Práve hviezdy pochádzajúce z guľovej hviezdokopy majú veľmi veľa jedinečných vlastností, pokiaľ sa zmeráte na štúdium ich farby a svietivosti,“ povedal Grillmair. „tento prúd ale môže byť oveľa dlhší. V súčasnosti je limitovaný južným zakončením z dôvodu nedostatku potrebných údajov,“ dodal. „Budúce veľké prehliadky by mali byť schopné túto dĺžku zväčšiť, pričom je možné, že hviezdny prúd obopína celú oblohu.“

Hviezdy, ktoré tvoria tento unikátny hviezdny prúd sú veľmi slabé, voľným okom nepozorovateľné. Sú približne 3 miliónkrát slabšie ako hviezdy 0 veľkosti. Avšak pozorovanie a štúdium takýchto prúdov je veľmi dôležité z hľadiska pochopenia stavby Mliečnej dráhy. Pri meraní presnej pozície a rýchlosti pohybu hviezd v jednotlivých hviezdnych prúdoch majú astronómovia šancu určiť koľko tmavej hmoty Mliečna dráha obsahuje a či je táto hmota rozložená rovnomerne, alebo tvorí rôzne veľké zhluky.

Spaceflight Now

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *