HST a galaxia Pinwheel

HST a galaxia Pinwheel

HST sa detailne zameral na špirálovú galaxiu NGC 1309 nazývanú aj  Pinwheel. Cieľom jeho prehliadky bolo určiť presne vzdialenosť galaxie.

Posledné pozorovania galaxie NGC 1309 boli uskutočnené vo vizuálnej a blízkej infračervenej oblasti. Použitím rôznych filtrov došlo k vyselektovaniu a zobrazeniu mnohých detailov v štruktúre galaxie. Modré svetlé zóny predstavujú oblasti, kde dochádza k formovaniu nových hviezd. Tmavé, červené časti predstavujú na snímke oblasti kde nájdeme množstvo galaktického prachu. Žltá farba, koncentrovaná v oblasti centra, je spôsobená populáciou starých hviezd. Hlavným cieľom detailnej prehliadky bolo hľadanie premenných hviezd – Céfeíd. Céfeidy sú v našej Galaxii veľmi známymi objektami. Používajú sa na určovanie vzdialeností do hodnoty 4 Mpc.

Získané výsledky by mali okrem spresnenia vzdialenosti galaxie spresniť aj hodnotu rýchlosti rozpínania vesmíru, tzv. kozmologickú konštantu. Tím astronómov združených okolo HST si galaxiu NGC 1309 nevybral náhodne. V roku 2002 vzplanula v galaxii supernova typu Ia, ktorá bola označená ako  SN 2002fk. Ako je známe, supernovy  typu Ia vznikajú z bieleho trpaslíka na povrch ktorého dopadá akreáciou hmota z hmotného spoločníka. Keď hmotnosť bieleho trpaslíka prekročí určitú hranicu dôjde k explózii supernovy. Objekt je potom mimoriadne svietivý a svoju jasnosť si zachováva niekoľko týždňov. Blízka explózia supernovy Ia, teda taká ako bola SN 2002fk v NGC 1309 umožňuje astronómom kalibrovať vzdialenosti vo vesmíre. Pri porovnávaní vzdialených a blízkych supernov typu Ia dokážeme určiť nie len rýchlosť rozpínania vesmíru ale aj zrýchľovanie expanzie v kozmologických vzdialenostiach. Je však potrebné poznať vzdialenosť blízkych galaxií relatívne presne. Navyše sa galaxia nachádza pomerne blízko, čo pozornému oku HST umožnilo detailnú prehliadku a tým aj detekciu Céfeíd.

Pozorovanie galaxie sa uskutočnilo v auguste a v septembri 2005. NGC 1309 nájdeme v súhvezdí Eridanus v skupine asi 200 galaxií. Vzdialenosť galaxie je 100 miliónov svetelných rokov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *