Galaxia Cartwheel

Galaxia Cartwheel

Americká družica GALEX (Galaxy Evolution Explorer, štart 28. 4. 2003) priniesla nové zábery na galaxiu Cartwheel, ktorá sa v minulosti zrazila s inou galaxiou.

Galaxia Cartwheel patrí medzi väčšie galaxie. V minulosti sa zrazila s oveľa menšou galaxiou. Následkom zrážky došlo k spusteniu intenzívnej hviezdotvorby. Galaxiu nájdeme v súhvezdí Sochár vo vzdialenosti takmer 500 miliónov svetelných rokov. Priložený snímok vznikol kompozíciou snímok z GALEX (UV oblasť), HST (vizuálna oblasť), Spitzer Space Telescope (infračervená oblasť) a CHANDRA (Rtg oblasť).

Zrážka galaxií viedla k vytvoreniu jasného prstenca okolo pomerne pokojnej oblasti galaxie. Okolo centra sú sústredené staré hviezdy a veľké množstvo prachu. Vonkajší prstenec je väčší ako naša Galaxia a je zobrazený modrou a fialovou farbou. Z už skorších pozorovaní vyplynulo, že prstenec vznikol nahromadením materiálu, ktorý sa šíril koncentricky od miesta zrážky k okrajom galaxie. Svojim pohybom vytváral podmienky pre vznik hviezd. Postupné vlnenie, ktoré vzniklo dôsledkom zrážky sa šíri rýchlosťou až 320000 km/h. V oblastiach v ktorých došlo ku koncentrácii hmoty nastala doslova explózia tvorby hviezd. Nasvedčuje tomu aj výskyt veľmi mladých hviezd, ktorých väčšinu nájdeme práve v prstenci. Pôvodne sa astronomická obec domnievala, že prstenec predstavuje iba vonkajší okraj galaxie. Posledné pozorovania GALEXu však odhalili slabý disk (na snímke neviditeľný), ktorý siaha až do dvojnásobnej vzdialenosti ako prstenec. Z toho vyplýva, že galaxia Cartwheel je dvojnásobne väčšia ako naša Mliečna dráha. Cartwheel má až desať zdrojov rtg žiarenia. Väčšina galaxií ich na iba jeden či dva. V UV obore je tento objekt jedným z najsilnejších UV zdrojov v známom vesmíre. Galaxia, ktorá sa v minulosti s Cartwheel zrazila ešte nebola identifikovaná, na priloženom snímku je vidieť niekoľko kandidátov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *