Galaktická superbublina

Galaktická superbublina

Astronómom sa podarilo objaviť obrovskú bublinu plynného vodíku, ktorá vyrastá až 10000 svetelných rokov nad rovinou Galaxie. Objav sa podaril rádioteleskopom na Green Bank Telescope.

Vedci sa domnievajú, že bublina vznikla pri explóziách supernov a bola nafúknutá pôsobením intenzívneho hviezdneho vetra. Tento vyžaruje pravdepodobne ešte neznáma skupina mladých hviezd v jednom zo špirálových ramien Galaxie. Bublina je približne miliónkrát hmotnejšia ako naše Slnko. Energia rozpínania bubliny je porovnateľná s energiou asi 100 supernov. Vzdialenosť bubliny od Zeme je približne 23000 svetelných rokov. Bola objavená vďaka poskladaniu mnohých snímok, ktoré získal Green Bank Telescope. Okrem toho boli do výsledného snímku zakomponované optické fotografie oblastí ionizovaného vodíku, ktoré získal Kitt Peak v Arizone.  Astronómovia zistili, že všetok prítomný vodík v tejto časti Galaxie je narušený veľkým počtom malých prúdov v blízkosti roviny Galaxie. Ako aj veľkými výtriskami plynov, ktoré vytvárajú rôzne štruktúry v celej oblasti. Ionizovaný vodík zapĺňa vnútro bubliny a neutrálny vodík vytvára jej steny a okraje jednotlivých prúdov. Naša Galaxia sa podobá obrovskému tanieru s priemerom až 100000 svetelných rokov. Väčšina hviezd, plynu a prachu sa koncentruje k rovine Galaxie. Už v minulosti bol pozorovaný plyn unikajúci z galaktickej roviny, ale táto bublina je až nadpriemerne veľká. Explózia, ktorá vytvorila túto bublinu a spôsobila tak vyvrhnutie tak obrovského množstva materiálu mimo galaktickú rovinu musela byť extrémne silná. Predpokladá sa, že plyn mohol byť odviaty hviezdnym vetrom a výbuchmi supernov väčšieho počtu mladých a veľmi masívnych hviezd, ktoré kedysi tvorili hviezdokopu. Počítačový model ukazuje, že mladé hviezdy by mohli urýchľovať prúdenie plynu. To aj pozorujeme a podľa tohto modelu nám vychádza vek bubliny približne 10 až 30 miliónov rokov. Bublina znamená významný faktor vývoja galaxií. Keďže sú superbubliny urýchľované explóziami supernov a hviezdnym vetrom, spôsobujú tak distribúciu ťažkých prvkov v Galaxii. Treba si uvedomiť, že práve tieto ťažké prvky boli zahrnuté do ďalších generácií hviezd, planét a pomáhali aj pri vzniku života. Vznik našej planetárnej sústavy bol tiež podmienený výbuchom blízkej supernovy. Ak sú prúdy plynu energeticky dostatočne silné, može byť plyn urýchlený až tak, že unikne do medzigalaktického priestoru. Tak by galaxie strácali svoju hmotu a to by mohlo ukončiť tvorbu nových hviezd.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *