Formovanie hnedých trpaslíkov

Formovanie hnedých trpaslíkov

Tím astronómov Neal Evans z texaskej univerzity využil služby Spitzerovho ďalekohľadu, aby dokázal, že sa hnedý trpaslíci formujú rovnako ako normálne hviezdy. Tvorba hnedých trpaslíkov je doposiaľ zahalená rúškom tajomstva.

Hnedý trpaslíci sú zaujímavé objekty. Sú to napoly hviezdy a napoly planéty. Pri procese ich formovania sa zrazu z neznámych príčin zastaví akreácia hmoty a vznikne nevyvinutá hviezda. Hmotnosti hnedých trpaslíkov sú príliš veľké na to aby sa z nich stali planéty a príliš malé na to, aby sa v nich zapálili termonukleárne reakcie a vznikla tak hviezda. Dôkazom toho, že hnedý trpaslíci vznikajú rovnakým spôsobom ako hviezdy je ten fakt, že ich pozorujeme v oblastiach tvorby hviezd a dokonca v tých istých útvaroch, ktoré pripomínajú protohviezdy.

Skupina astronómov pozorovala mladé prachové disky, ktoré pravdepodobne skrývajú budúcich hnedých trpaslíkov. Tieto disky vyzerajú presne ako disky v ktorých sa rodia hviezdy. Predmetom prehliadky Spitzerovho ďalekohľadu boli tri oblasti. Prvá sa nachádzala v súhvezdí Chameleón, druhá v súhvezdí Hadonoš a tretia v súhvezdí Vlk. Niektoré zárodky hnedých trpaslíkov v týchto oblastiach majú hmotnosti v rozmedzí 5 až 10 hmotností Jupitera a sú staré len niekoľko miliónov rokov. Prachové disky boli sledované na viacerých vlnových dĺžkach. Astronómovia, ktorý pozorujú v blízkej IR oblasti objekty vesmíru dokážu dosť presne predpovedať, koľko svetla dokážu z daného objektu zachytiť. Prekvapením bolo, že pri pozorovaní týchto prachových diskov zachytávajú oveľa viac IR žiarenia ako očakávali. Vysvetlenie spočíva v tom, že v okolí vznikajúcich hnedých trpaslíkov sa nachádzajú prachové disky. Tieto pohlcujú svetlo vyžiarené hnedým trpaslíkom a spätne ho vyžiarujú vo forme stredne nízkeho IR žiarenia. Podľa teoretických modelov bola stanovená hmotnosť pozorovaných hnedých trpaslíkov na hranici 10 hmotností Jupitera. Zárodky sú veľmi mladučké. Disky navyše obsahujú dostatok vhodného materiálu pre tvorbu planét. V roku 2005 oznámila skupina Daniela Apai, že majú dôkaz o formovaní planét v okolí hmotných hnedých trpaslíkov. Vo februári 2005 bol pri hnedom trpaslíkovi OTS 44 objavený maličký prachový disk. Výskyt podobných prachových diskov dáva možnosť formácie planetárnych systémov. Avšak v celej veci je niekoľko nezrovnalostí, ktoré troška odporujú teórii. Za prvé, počítačové simulácie akosi nechcú dovoliť hnedým trpaslíkom vlastniť prachové disky. Za druhé, niektoré z nich sa nachádzajú v binárnych pároch a v tom prípade je takmer nemožné produkovať ejekciu materiálu. Posledným dôvodom je, že v súhvezdí Chameleon a aj Vlk sa nepozoruje formácia hviezd v  dostatočne hustých hviezdokopách, ktoré ejekčný model potrebuje. Do úvahy pripadá alternatívny model akreácie a tvorby hnedých trpaslíkov. A teda, hnedý trpaslíci sa formujú podobne ako hviezdy a to akreáciou hmoty, teda kolapsom plynovo prachového disku.

Dôkazy týchto tvrdení sú však dosť diskutabilné. Prvé pozorovanie objektu o ktorom sa predpokladalo, že ide o formovanie hnedého trpaslíka bol objekt L1014-IRS. Tu sa pozorovalo akési jadierko (november 2004). Na nešťastie tieto objekty sú veľmi slabé a ich pozorovanie je veľmi problematické. Prachovoplynnové disky o ktorých sa predpokladá, že skrývajú vznikajúceho hnedého trpaslíka sú veľmi ťažko pozorovateľné a všetky údaje sú získané na hraniciach možností súčasnej techniky. Podľa niektorých vedcov ide iba o domnienku podporenú tým faktom, že tieto objekty vyžarujú veľmi málo v IR oblasti. Môže teda ísť aj o protohviezdy vo veľmi rannom štádiu vývoja. I keď pozorované hmotnosti sú neobyčajne nízke. To by sa však dalo vysvetliť začiatočným štádiom akreácie hmoty na protohvezdu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *