Európa plánuje sondu k Jupiteru

Európa plánuje sondu k Jupiteru

Sonda ESA pomenovaná ako JUICE (JUpiter ICy moons Explorer mission) bude na svojej palube niesť 11 vedeckých prístrojov, ktoré poslúžia k výskumu planéty Jupiter a jej veľkých mesiacov na ktorých sa predpokladá existencia oceánov kvapalnej vody.

Sonda JUICE je prvou veľkou európskou misiou, ktorá bola schválené v rámci programu (Cosmic Vision) Európskej vesmírnej agentúry (ESA) v období 2015 – 2025. Štart sondy je plánovaný na rok 2022 a prílet k Jupiteru na rok 2030. Sonda by mala minimálne 3 roky skúmať Jupiter a jeho veľké mesiace a to Ganymed, Kallistó a Európu. Práve na týchto troch mesiacoch sa predpokladá prítomnosť rozsiahlych podpovrchových oceánov kvapalnej vody. Tieto oceány by mali byť ukryté pod silnou vrstvou ľadu. JUICE bude mať za úlohu zmapovať povrch týchto mesiacov, preskúmať ich vnútornú štruktúru a zhodnotiť ich potenciál v oblasti prítomnosti života v predpokladaných podpovrchových oceánoch.

Dňa 21.2.2013 výbor pre vedecké programy ESA oznámil odsúhlasené vedecké prístrojové vybavenie sondy, ktoré bude zahrňovať kamery a spektrometre, laserový výškomer a radar schopný preniknúť pod povrch ľadových mesiacov a to až do hĺbky takmer 10 km. Z ďalších prístrojov to bude magnetometer, detektor plazmy, detektor častíc a tiež vybavenie pre rádiové experimenty. Tieto prístroje boli vyvinuté vedcami z 15 štátov Európy z USA a Japonska. Počas svojej vedeckej misie bude JUICE skúmať atmosféru a magnetosféru planéty Jupiter a interakciu všetkých galileovských mesiacov s plynným prostredím v okolí obrej planéty.

Sonda by mala vykonať viac ako 10 preletov okolo mesiaca Kallistó, ktorého povrch je zo všetkých telies Slnečnej sústavy najviac pokrytý krátermi. Následne by sonda mala dva krát preletieť okolo mesiaca Európa a uskutočniť tak prvé meranie hrúbky jej ľadovej kôry. Svoju vedeckú misiu sonda ukončí na obežnej dráhe mesiaca Ganymed, kde bude skúmať jeho ľadový povrch a vnútornú štruktúru vrátane podpovrchového oceánu.

Ganymed je najväčším mesiacom v Slnečnej sústave a je jediným telesom o ktorom vieme, že má vlastné magnetické pole. Sonda JUICE by mala detailne preštudovať unikátne interakcie magnetického poľa a okolitej plazmy s magnetosférou planéty Jupiter.

Zdroj: ESA, ČAS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *