sobota, december 15, 2018

Hviezda Sírius fascinuje ľudstvo už tisícročia. Seriózne sa jeho výskumu ľudia venujú bezmála 140 rokov. Ale až na základe pozorovaní HST sa konečne podarilo odvážiť jeho drobného spoločníka, bieleho trpaslíka.

Read More