štvrtok, november 26, 2020

Extrasolárna planéta typu Super-Zem obiehajúca okolo červeného trpaslíka ležiaceho vo vzdialenosti 40 svetelných rokov sa zdá byť novou držiteľkou titulu „Najlepšie miesto pre hľadanie života mimo Slnečnú sústavu“.  Pozorovania vykonával medzinárodní tím astronómov pomocou prístroja HARPS na observatóriu ESO/La Silla ako aj ďalšími prístrojmi po celom svete.

Read More

S pribúdajúcim počtom extrasolárnych planét sa začínajú astronómovia trápiť otázkou ich kategorizácie s cieľom lepšieho pochopenia ich vzniku a vývoja. V priebehu niekoľkých posledných rokov sa vytvorilo niekoľko schém klasifikácie planét a to od sci-fi až po tie, ktoré sú založené na vedeckom základe.

Read More

Astronómovia objavili extrasolárnu planetárnu sústavu, v ktorej sa nachádza hviezda podobná Slnku a okolo ktorej obieha najmenšia planéta aká bola doteraz zaznamenaná. Objav uskutočnila družica Kepler (NASA).

Read More

Drobné, guľaté a chladné oblaky, ktoré boli objavené vo vesmíre majú všetky správne charakteristiky pre vznik planét ale bez materskej hviezdy. Na základe nových pozorovaní (Chalmers University of Technology) sa ukazuje, že voľne pohybujúce sa planéty nemusia nutne pochádzať z existujúcich planetárnych sústav. Môžu sa zrodiť aj ako samostatné telesá.

Read More

Hviezdy svoj život začínajú v skupinách. Aj naša Slnko sa zrodilo v malej pokojnej skupinke, ktoré sa pomerne rýchlo rozpadla. Aj mnoho iných hviezd vzniklo podobne, niektoré z nich sa však vytvorili vo veľkých skupinách a zostávajú spolu miliardy rokov.

Read More

Astronómovia pracujúci s ďalekohľadmi ESO/VLT získali výsledky, ktoré sú pravdepodobne prvým priamym pozorovaním formujúcej sa planéty, ktorá je ešte stále ponorená v hustom disku prachu a plynu.

Read More

HST spolu s niektorými pozemskými ďalekohľadmi poskytol konečné dôkazy a existencii najbližšej známej exoplanéte…

Read More

Astronómovia objavili vo vzdialenosti približne 9000 svetelných rokov novú ľadovú extrasolárnu planétu. Jej objav radikálne mení náš pohľad na cudzie planetárne systémy!!

Read More

Tím astronómov pracujúcich na Spitzerovom ďalekohľade určil teplotu povrchu extrasolárnej planéty obiehajúcej hviezdu  HD 189733b.

Read More