sobota, december 15, 2018

Drobné, guľaté a chladné oblaky, ktoré boli objavené vo vesmíre majú všetky správne charakteristiky pre vznik planét ale bez materskej hviezdy. Na základe nových pozorovaní (Chalmers University of Technology) sa ukazuje, že voľne pohybujúce sa planéty nemusia nutne pochádzať z existujúcich planetárnych sústav. Môžu sa zrodiť aj ako samostatné telesá.

Read More

Hviezdy svoj život začínajú v skupinách. Aj naša Slnko sa zrodilo v malej pokojnej skupinke, ktoré sa pomerne rýchlo rozpadla. Aj mnoho iných hviezd vzniklo podobne, niektoré z nich sa však vytvorili vo veľkých skupinách a zostávajú spolu miliardy rokov.

Read More

Astronómovia pracujúci s ďalekohľadmi ESO/VLT získali výsledky, ktoré sú pravdepodobne prvým priamym pozorovaním formujúcej sa planéty, ktorá je ešte stále ponorená v hustom disku prachu a plynu.

Read More

HST spolu s niektorými pozemskými ďalekohľadmi poskytol konečné dôkazy a existencii najbližšej známej exoplanéte…

Read More

Astronómovia objavili vo vzdialenosti približne 9000 svetelných rokov novú ľadovú extrasolárnu planétu. Jej objav radikálne mení náš pohľad na cudzie planetárne systémy!!

Read More

Tím astronómov pracujúcich na Spitzerovom ďalekohľade určil teplotu povrchu extrasolárnej planéty obiehajúcej hviezdu  HD 189733b.

Read More

Steve Majewski a jeho tím plánujú kozmický ďalekohľad SIM Planet Quest po jeho vypustení použiť na zmapovanie celej Galaxie. Pokúsia sa tak vytvoriť galaktického sprievodcu a tak objasniť otázky povahy našej Galaxie.

Read More

Nový objav poskytuje dôkaz, že kamenné planéty môžu byť oveľa bežnejšie ako plynní obri.

Read More

HST objavil v neďalekej vzdialenosti planetárne systémy podobné našej Slnečnej sústave. Disky obkolesujú také typy hviezd, v ktorých sa môžu vyskytovať zóny vhodné na tvorbu terestriálnych planét a na vývoj života. Vo vnútorných častiach sú disky vyčistené od sutín, zrejme planétami.

Read More