Veľké zásoby vody v okolí mladej hviezdy

Veľké zásoby vody v okolí mladej hviezdy

Astronomická družica Herschel Space Observatory, ktorá bola vypustená ESA dňa 14.5.2009, objavila dôkaz prítomnosti vodnej pary pochádzajúcej z ľadových a prachových zrniek, ktoré vytvárajú disk v okolí mladej hviezdy.

Družica odhalila skrytý rezervoár vody s objemom niekoľko tisíc pozemských oceánov. Tauto mladou hviezdou je TW Hydra, ktorá sa nachádza v súhvezdí Hydra. Hviezda je od Zeme vzdialená približne 176 svetelných rokov. Jej vek bol určený na 5 až 10 miliónov rokov (vek Slnka je 4,5 miliardy rokov). To znamená, že sa nachádza v poslednom štádiu formovania. Hviezda je ešte stále obklopená protoplanetárnym diskom z ktorého sa môžu vytvárať jednotlivé planéty.

Astronómovia sa domnievajú, že veľká časť vody na Zemi  môže pochádzať práve z komét, ktoré obsahujú značné množstvo ľadu a ktoré bombardovali planétu krátko po jej vzniku. Nedávny výskum kométy 103P/Hartley 2 pomocou observatória Herschel vrhol nové svetlo na otázku pôvodu vody na Zemi. Pozorovanie kométy ukázalo, že obsahuje vodu rovnakého izotopného zloženia ako je voda v pozemských oceánoch. Doteraz však nebolo známe nič o prítomnosti vody v protoplanetárnych diskoch s rodiacimi sa planétami.

Toto nové pozorovanie je prvým prípadom detekcie vody, ktoré bolo uskutočnené pomocou prístoja HIFI (Heterodyne Instrument for the Far Infrared) na palube vesmírneho observatória Herschel Space Observatory. Žiarenie prezradzujúce prítomnosť vodnej pary pravdepodobne opustilo hviezdu v okamihu, kedy bol ľad pokrývajúci zrniečka prachu zahriaty pôsobením medzihviezdneho ultrafialového žiarenia.

Objav tak môže byť potvrdením podobnej fázy vývoja našej Slnečnej sústavy, kde po dobu niekoľko miliónov rokov boli podobné zrniečka prachu zlepované dokopy a vytvárali sa kométy.

Zdroj: ESA, ČAS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *