Detailný snímok povrchu hviezdy

Detailný snímok povrchu hviezdy

Astronómovia získali doposiaľ najdetailnejší snímok povrchu cudzej hviezdy. Snímkovanou hviezdou bola hviezda Antares zo súhvezdia Škorpión. Antares je jasnou hviezdou, ktorá má výrazne červenú farbu. Je to relatívne chladný, červený nadobor, ktorý exploduje ako supernova.
K pozorovaniu povrchu nadobra Antares bol využitý interferometer ESO/VLTI (Very Large Telescope Interferometer) pracujúci na observatóriu Paranal v Chile. Pozorovanie umožnilo vytvoriť prvú mapu zachytávajúcu rýchlosť pohybu hmoty v atmosfére cudzej hviezdy. Neočakávane boli objavené turbulencie v rozsiahlej atmosfére hviezdy Antares. Spôsob akým hviezdy ako je Antares strácajú hmotu v záverečných fázach vývoja predstavuje problém, ktorý sa astronómovia pokúšajú vyriešiť viac ako pol storočia. Na základe posledných pozorovaní sa podarilo vytvoriť prvú dvojdimenzionálnu mapu rýchlostí a pohybu hmoty v atmosfére cudzej hviezdy.

Astronómom sa podarilo nájsť turbulentný plyn s nízkou hustotou oveľa ďalej od hviezdy, ako sa doposiaľ predpokladalo. Dospelo sa tak k názoru, že pozorované štruktúry nemôžu byť dôsledkom konvekcie, teda pohybu hmoty, ktorým sa u väčšiny hviezd prenáša energia z vnútra hviezdy do jej vonkajších vrstiev. To je zároveň dôvodom, že je potrebné hľadať nový, doposiaľ neznámy proces, ktorý dokáže vysvetliť pozorované pohyby v rozsiahlej atmosfére nadobrov.

Zdroj: Universe Today, ČAS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *