Iba hviezdy?

Medzi astronómami prevláda všeobecný názor, že väčšina hviezd v Galaxii tvorí viacnásobné systémy. Samostatné hviezdy podľa doterajších predstáv tvorili len malú skupinu hviezdnych objektov.

Podľa najnovších prieskumov je ale táto predstava s veľkou pravdepodobnosťou mylná. Uviedol to vo svojej štúdii  Charles J. Lada (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics – CfA). Podľa tejto štúdie je väčšina hviezd v Galaxii osamotená. Keďže planéty vznikajú oveľa ľahšie pri osamotených hviezdach mohlo by to znamenať, že vo vesmíre je oveľa viac planét ako sa doposiaľ predpokladalo. K záverom štúdie sa dospelo na základe dlho známeho faktu, že veľmi hmotné a jasné hviezdy sa veľmi často vyskytujú vo viacnásobných systémoch. To viedlo k minulosti k názoru, že je väčšina hviezd vo vesmíre popárená. Avšak oveľa hviezd v Galaxii je malej hmotnosti a svietivosti (červený trpaslíci, hviezdy sp. triedy M). Podľa najnovších výskumov sa práve tieto menej hmotné a málo svietivé hviezdy len veľmi zriedka vyskytujú vo viacnásobných systémoch. Takže najrozšírenejšími hviezdami v Galaxii sú osamotení červení trpaslíci. Veľmi hmotné hviezdy spektrálnych typov O a B sa v Galaxii vyskytujú pomerne málo. Navyše 80% z nich je súčasťou viacnásobných systémov. Z hviezd podobných Slnku sa zasa 50% nachádza vo viacnásobných hviezdnych systémoch. Naproti tomu sa len 25% červených trpaslíkov nájdeme v sústavách dvoch či troch hviezd. To teda znamená, že 2/3 hviezd v Galaxii sú osamotené. Doteraz sa predpokladal presný opak, a to, že práve 2/3 hviezd sa nachádza vo hviezdnych systémoch. Vysoký výskyt osamotených hviezd vedie k názoru, že samostatné hviezdy existujú už od svojho zrodu. Objavil sa aj predpoklad, že všetky hviezdy začínajú svoju existenciu ako samostatné hviezdy. Vznik samostatných hviezd môžeme docieliť aj rozpadom dvojhviezdy. Ako dominantný proces vzniku samostatných hviezd však tento proces považovať nemôžeme. Také množstvo samostatných hviezd naznačuje, že planét vo vesmíre je oveľa viac ako sme sa domnievali. A totiž, vznik planét v dvojhviezdnych systémoch je mimoriadne zložitý. Gravitačné sily oboch hviezd spôsobujú rozpad protoplanetárneho disku. Ale aj napriek tomu bolo objavených niekoľko extrasolárnych planét v dvojhviezdnych systémoch. V takýchto systémoch musia planéty obiehať vo veľkej vzdialenosti okolo tesnej dvojhviezdy, alebo musia obiehať veľmi blízko okolo jednej zložky, pričom druhá zložka musí byť dostatočne vzdialená. Iba v tomto prípade môžu planéty v dvojhviezdach prežiť. Pri osamelej hviezde nieje protoplanetárny disk narušovaný gravitáciou a ich sformovanie je oveľa pravdepodobnejšie. Práve nedávno bola pri červenom trpaslíkovi objavená kamenná planéta. Táto planéta má hmotnosť 5 krát väčšiu ako Zem. Lada hovorí, že práve červený trpaslíci môžu byť vynikajúcim cieľom pre hľadačov planét podobných Zemi. Táto novoobjavená planéta je pravdepodobne iba špičkou ľadovca.  Dimitar Sasselov z CfA konštatuje, že na obežných dráhach okolo červených trpaslíkov sa môže nachádzať veľké množstvo planét. Objav je vzrušujúci aj z hľadiska hľadania života mimo Zeme.

Zdroj: SpaceFlightNow, ČAS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *