Pulzar opúšťajúci Galaxiu

Podľa posledných pozorovaní sa pulzar  B1508+55 rúti Galaxiou takou rýchlosťou, že ju určite opustí.

Tento mimoriadne rýchly pulzar vznikol pravdepodobne pred 2,5 miliónmi rokov a v súčasnosti je od Zeme vzdialený 7700 svetelných rokov. Jeho rýchlosť je závratná. Pohybuje sa naprieč Galaxiou rýchlosťou dosahujúcou 1100 km za sekundu.

Pulzar sa podarilo objaviť profesorovi astronómie Jamesovi Cardesovi z Cornell University a jeho spolupracovníkom. K pozorovaniu bola použitá sústava rádioteleskopov s veľmi dlhou základňou VLBA. Vďaka VLBA sa podarilo veľmi presne zmerať rýchlosť aj vzdialenosť pulzaru. Následne bola rekonštruovaná jeho predchádzajúca dráha až na miesto jeho vzniku. Zistilo sa, že pulzar vznikol v skupine obrích hviezd v súhvezdí Labute. Tu sa nachádzajú tak hmotné hviezdy, že je takmer isté, že skončia svoj život ako supernovy. Predpokladané miesto vzniku pulzaru leží v rovine Galaxie. Meraním VLBA sa zistilo, že jeho rýchlosť je dostatočná na opustenie Galaxie. Navyše, pulzar od svojho vzniku prešiel takmer jednu tretinu oblohy pri pohľade zo Zeme.

Už dávnejšie sa predpokladalo, že výbuch supernovy dokáže udeliť veľký impulz vzniknutej neutrónovej hviezde. Počítačové modely ale nepotvrdzovali, či by takýto impulz bol dostatočný k udeleniu rýchlosti potrebnej k opusteniu Galaxie. V súčasnosti sa tento model preveruje a možno ho bude treba poopraviť aby sa dali vysvetliť pozorované efekty.

Pozorovanie pulzaru  B1508+55 je časťou projektu, ktorého cieľom je zmerať vzdialenosti a rýchlosti galaktických pulzarov. Samotné pozorovanie prebieha na VLBA na rádiových frekvenciách 1,4 a 1,7 GHz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *