INTEGRAL a stopy hviezdnych mŕtvol

Satelit ESA INTEGRAL zachytil záblesky intenzívneho rtg a gamma žiarenia pochádzajúce z drobných hviezdnych mŕtvol.

Tieto telesá sú známe ako AXP objekty. Predstavujú magneticky veľmi aktívne kozmické telesá. Prvýkrát boli zachytené, dnes už legendárnou družicou UHURU v 70 rokoch minulého storočia, ako objekty emitujúce nízkoenergetické rtg žiarenie. Hviezdy tohto typu sú veľmi vzácne, v súčasnosti ich poznáme len sedem.

Spočiatku sa usudzovalo, že rtg žiarenie pri týchto objektoch vzniká dopadom hmoty hviezdneho spoločníka na hviezdu AXP. Druhou variantov bolo, že AXP sú rýchlo rotujúce jadrá mŕtvych hviezd, ktoré voláme neutrónovými hviezdami. Tento scenár ale vyžadoval, aby AXP mali extrémne silne magnetické pole. Toto pole by muselo byť niekoľko miliónkrát silnejšie ako pole, ktoré vieme dosiahnuť v laboratóriách na Zemi. Napriek tomu sa na základe pozorovaní ukazuje, že táto domnienka je správna.

Tri zo štyroch pozorovaných AXP objektov majú tak tvrdú a zreteľnú emisiu rtg a gamma žiarenia, že sa to dá vysvetliť iba vznikom vo veľmi silnom magnetickom poli. Pulzácie sa pohybujú v hraniciach 6 až 12 sekúnd podľa toho o ktorý AXP objekt ide.

 „Intenzita zaznamenanej energie je 10 až 1000 krát silnejšia ako by sa dalo vysvetliť iným mechanizmoch vzniku, než trením v silnom magnetickom poli rotujúceho AXP objektu.“ povedal Wim Hermsen z Netherlands Institute for Space Research, Utrecht.

AXP sú s najväčšou pravdepodobnosťou neutrónovými hviezdami so silným magnetickým poľom. Takéto hviezdy voláme magnetary. Vznikajú explóziou veľmi hmotnej hviezdy po ktorej zostane iba jej rýchlorotujúce jadro s priemerom približne 15 km. Hmotnosť pozostatku býva okolo 1 až 1,5  hmotnosti Slnka. Magnetary sú aj pôvodcami zdrojov gamma žiarenia označovaných ako SGR objekty. Tieto uvoľňujú do priestoru obrovské kvantá energie vtedy, keď na nich dôjde k spontánnej reorganizácii magnetického poľa. Rozdiel medzi SGR a AXP je teda v tom, že AXP sú oveľa pokojnejšie a spôsob emitovania energie je kontinuálny a menej energetický.

Všetky známe AXP objekty až na jeden sú koncentrované v rovine Galaxie, čo dokazuje, že vznikli výbuchom hviezd. Jeden AXP objekt bol objavený v galaxii, ktorá je satelitom našej Mliečnej dráhy. V okolí niektorých AXP objektov nájdeme dokonca expandujúce plynné obálky, ktoré sú pozostatkami po hviezdach z ktorých tieto objekty vznikli.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *