Astronómia a Astrológia

Astrológiu si ľudia často zamieňajú s astronómiou. Pritom astronómia nemá s astrológiou nič spoločné. Dokonca astrológia nie je ani vedou, ale iba pseudovedou.

Podľa astrológie vzájomná poloha nebeských telies určuje osudy ľudí aj národov. Vznikla v staroveku a stala sa súčasťou astronómie najmä v Oriente (Babylon). Pri zbližovaní kultúr sa postupne vypracovali celé sústavy dobrých a zlých vplyvov hviezd v závislosti od ich postavenia k horizontu, Slnku a Mesiacu. Za mimoriadne dôležité hviezdy sa pokladali planéty. Podľa siedmich pohyblivých svetiel (Slnko, Mesiac, Merkúr, Venuša, Mars, Jupiter a Saturn) každý Mesiac i planéty (ekliptika), tvorilo 12 rovnakých častí – 12 súhvezdí zvieratníka (Baran, Býk, Blíženci, Rak, Lev, Panna, Váhy, Škorpión, Strelec, Kozorožec, Vodnár a Ryby). Planéty a súhvezdia mali svoje charakteristiky, odvodené predovšetkým od ich názvov. Nesmierna rozmanitosť kombinácií jednotlivých planét v týchto súhvezdiach aj vzájomné polohy planét medzi sebou dávali bohatý výber kombinácií dobrých a zlých vplyvov. Predpoveď odvodená z polohy nebeských telies, najmä v čase narodenia človeka (prípadne v iných významných okamihoch života), vzťahujúca sa na jeho budúce rozhodnutia a situácie sa nazývala  horoskop, v súčasnosti kozmogram. Určovanie polohy hviezd, najmä v minulosti ale aj v budúcnosti, bola náročná vedecká práca, preto učenci, ktorí sa týmto problémom zaoberali, mali veľkú autoritu. Na základe pribúdajúcich skúseností z pozorovaní polôh hviezd v čase historických udalostí prispôsoboval sa i systém predpovedí. Keďže však pohroma pre jeden národ znamenala víťazstvo pre iný, nikdy sa nedosiahla úplná jednotnosť výkladu polôh hviezd.

V súčasnosti sa vyskytujú pokusy presvedčiť verejnosť o tom, že astrológia je veda. Astrologické predpovede sa ale nerobia na základe skúmania toku žiarenia z vesmíru, slnečnej aktivity, záznamov magnetických porúch a gravitačného pôsobenia planét v rôznych konšteláciách, ale v podstate rovnako ako pred tisícročiami, a to z tradovaných formuliek označujúcich polohy planét v určitých súhvezdiach za zlé, v iných za dobré alebo opozíciu dvoch planét za zlú, konjunkciu za dobrú a podobne.

Súčasní astrológovia preberajú staré skúsenosti bez ohľadu na to, že situácia na oblohe sa v priebehu tisícročí zmenila. Vstup Slnka do dvanástich znamení (súhvezdí zvieratníka) počítajú rovnakým spôsobom ako pred 2 000 rokmi, hoci Slnko je v porovnaní s vtedajšou polohou v jarnom slnovrate o 30° ďalej.  Pre astrológa je 21. marca Slnko v znamení Barana, na základe toho robí predpoveď, hoci v skutočnosti je Slnko 21. marca v súhvezdí Ryby. Je to dôsledok precesného pohybu zemskej osi. Pred 2 000 r zemská os nesmerovala k Polárke ako dnes a o 12 000 rokov bude severný pól Zeme pri hviezde Vega v súhvezdí Lýra. Predpovede astrológov sú teda zhruba o 1 mesiac posunuté vzhľadom na dátum, pre ktorý sa robia. Úspech astrológov spočíva v tom, že z nesmierneho množstva predpovedí sa vždy nájdu také, ktoré sa splnia, a tie reklamne využijú.

Nedá sa pochybovať o tom, že kozmické telesá pôsobia na život na Zemi aj na človeka. Najväčší účinok má, pochopiteľne, Slnko, bez neho by život na Zemi vôbec nejestvoval. Slnko dáva energiu a reguluje celý životný cyklus, svojimi erupciami zapríčiňuje náhle zvýšenie toku nabitých častíc priletujúcich aj do oblasti Zeme. V dôsledku toho sa mení intenzita magnetického poľa Zeme aj ionizácia atmosféry. Výskumy vplyvu týchto zmien na nervovú a cievnu sústavu človeka ukazujú, že človek nie je imúnny proti slnečnej erupcii. Účinky slnečného žiarenia, ktoré sa prenášajú najmä prostredníctvom zmeny tlaku a teploty, sú už dostatočne známe. Vplyv konštelácie planét na človeka je možný iba teoreticky. V skutočnosti sú vplyvy rozličných zoskupení planét v porovnaní s ostatnými efektmi pôsobiacimi na človeka veľmi nepatrné, preto nie je odôvodnené zveličovať ich účinok. Pôsobenie žiarenia na človeka si vyžaduje starostlivý a dlhodobý výskum.

Vstupom do kozmického priestoru sa začal experimentálny výskum v oblasti kozmickej medicíny, zaoberajúci sa problémom beztiaže a preťaženia, ochranou pred žiarením, životom v umelých atmosférach, otázkami psychických vplyvov na človeka v kozmickom priestore, v obmedzenom prostredí, problémami cirkulácie ovzdušia atď. O výsledkoch a stave problematiky účinkov kozm. prostredia na človeka sa pravidelne referuje na zasadaniach organizácie COSPAR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *