darksunset1.jpgdarksunset3.jpgdarksunset4.jpgdarksunset2.jpg

Súradnicové sústavy

Ak chceme definovať polohu telesa na nebeskej sfére, potrebujeme ju vyjadriť nejakým systémom súradníc. V astronómii sa používa viacero súradnicových systémov, ktoré sa od seba navzájom odlišujú rôznymi základnými kružnicami a počiatkami súradníc.

Čítať ďalej...

Nebeská sféra

Slnko je jednou z miliárd hviezd tvoriacich náš hviezdny domov, ktorý voláme Mliečna dráha. V noci, keď stojíme pod hviezdnou oblohou, môžeme voľným okom vidieť až 3000 hviezd. Zdá sa, ako by spočívali na povrchu gule veľkého polomeru. Túto guľu nazývame svetovou, alebo aj nebeskou sférou.

Čítať ďalej...

Kalendár

Slovo kalendár je odvodené od starolatinského slova Calendae, čo znamená v starorímskom kalendári prvý deň v mesiaci. Dnes má slova kalendár oveľa širší zmysel a význam.

Čítať ďalej...

Časové sústavy

V astronómii existuje množstvo časových sústav, ktoré nám charakterizujú počítanie času. Jedná sa nie len o časové sústavy charakterizujúce otáčanie telies okolo svojej osi, ale aj okolo silového centra sústavy.

Čítať ďalej...

Čas a jeho meranie

 

Čas je základnou fyzikálnou veličinou, ktorá je mierou následnosti udalostí. Na meranie času potrebujeme nepremennú a reprodukovateľnú mieru. Čas v astronómii je jednou z najdôležitejších veličín.

Čítať ďalej...

Joomla templates by a4joomla