darksunset1.jpgdarksunset3.jpgdarksunset4.jpgdarksunset2.jpg

Astronómia a Astrológia

Astrológiu si ľudia často zamieňajú s astronómiou. Pritom astronómia nemá s astrológiou nič spoločné. Dokonca astrológia nie je ani vedou, ale iba pseudovedou.

Čítať ďalej...

Astronómia a spoločnosť

 

Prvopočiatky astronómie boli čisto praktické. Svojimi poznatkami prinášala úžitok pre každodenný život. Po osamostatnení a vyčlenení z fyziky sa astronómia stala fundamentálnou vedou.

Čítať ďalej...

Metódy astronomického výskumu

 

Každá veda má svoje metódy výskumu. Základom metód astronomického výskumu je pozorovanie. Hlavným zdrojom informácií v astronómii je žiarenie, ktoré sa dostáva z vesmírnych objektov do astronomických prístrojov. Napríklad veľmi presným určením smeru, z ktorého žiarenie prichádza na Zem, môžeme okrem polohy objektu zistiť aj jeho pohyb.

Čítať ďalej...

Rozdelenie astronómie

 

Podľa cieľa, predmetu a metód výskumu sa astronómia delí na viaceré oblasti, ktoré sa časom dopĺňajú, prípadne i menia podľa jej hlavného zamerania v danom čase.

Čítať ďalej...

Astronómia ako veda

Astronómia (po grécky Astron - hviezda, Nomos - zákon) je veda o vesmíre zaoberajúca sa vznikom, vývojom, stavbou, rozložením, pohybom a vzájomnými interakciami vesmírnych telies a ich sústav.

Čítať ďalej...

Joomla templates by a4joomla