darksunset2.jpgdarksunset1.jpgdarksunset3.jpgdarksunset4.jpg

Nočné svetlo a rakovina

Nová štúdia Centra pre Interdisciplinárny chronobiologický výskum Univerzity v Haife našla ďalšiu spojitosť medzi nočným osvetlením a rakovinou.

Táto štúdia nadviazala na predchádzajúcu štúdiu tej istej univerzity, ktorá túto koreláciu potvrdila. Vysoko výkonné svetelné zdroje prispievajú k environmentálnemu svetelnému znečisteniu a ktoré je podľa štúdie karcinogénne. Skoršie štúdie ukazujú, že ľudia žijúci v oblastiach, ktoré majú viac nočného osvetlenia, sú viac predisponovaný pre vznik rakoviny prostaty u mužov a rakoviny pŕs u žien. Vedecká hypotéza bola, že nočné svetlo ovplyvňuje produkciu melatonínu, hormónu, ktorý je produkovaný štítnou žľazou počas tzv. „temnej“ časti 24 hodinového cyklu a ktorý je ovplyvňovaný cyklickým striedaním dňa a noci a tiež ročnými obdobiami. Pokiaľ je produkcia hormónu potlačovaná, výskyt rakoviny sa zväčšuje. Najnovšie štúdie mali za úlohu túto teóriu potvrdiť alebo vyvrátiť. Experiment bol uskutočnený tak, že štyrom skupinám laboratórnych myší boli aplikované rakovinové bunky. Prvá skupina bola vystavená dlhým dňom, tz. 16 hodín svetla a 8 hodín tmy, čo bolo simulované expozíciou umelého osvetlenia nad rámec prirodzeného denného svetla. Druhá skupina bola vystavená rovnakým podmienkam, avšak bola podporovaná podávaním melatonínu. Tretia skupina bola vystavená krátkym dňom, tzn. 8 hodín svetla a 16 hodín tmy. Štvrtá skupina bola vystavená rovnakým podmienkam ako tretia skupina, ale počas nočnej periódy bola vystavená polhodine svetla. Výsledky opäť potvrdili jasnú spojitosť mezdi nočným svetlom a rakovinou. Rakovinové zhluky boli pri myšiach vystavených krátkym dňom najmenšie (priemerne 0,85 cm2), zatiaľ čo pri myšiach vystavených polhodinovému svetelnému intervalu boli zhluky väčšie (priemerne 1,84 cm2) a myši vystavené dlhým dňom mali zhluky ešte väčšie (priemerne 5,92 cm2). Štúdia tak zistila, že potlačenie tvorby melatonínu rozhodne ovplyvňovalo vývoj nádorového bujnenia. Veľkosť nádorov pri myšiach vystavených dlhým dňom, ale dotovaných melatonínom bola iba 0,62 cm2, čo sa veľmi nelíši od veľkosti pri myšiach vystavených krátkym dňom. Štúdia tiež zistila, že úmrtnosť myší dotovaných melatonínom je významne nižšia ako pri tých, ktoré dotované neboli. Výskumníci tiež uvádzajú, že výsledky ich štúdie ukazujú súvislosť medzi potlačením tvorby melatonínu v dôsledku vystavenia nočnému osvetleniu a znepokojujúcim nárastom rakovinou postihnutých pacientov počas posledných niekoľkých rokov. Zatiaľ však nie je známy mechanizmus, ktorý toto spôsobuje.

Svetelné znečistenie je environmentálny problém, ktorý si získava celosvetové povedomie a Svetová zdravotnícka organizácia, Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) už klasifikovala nočnú prácu ako rizikový faktor vzniku rakoviny.

 

Zdroj: ČAS

Joomla templates by a4joomla