darksunset1.jpgdarksunset4.jpgdarksunset2.jpgdarksunset3.jpg

Teplý a mokrý Mars

Nedávna štúdia, ktorá bola postavená na základe údajov získaných sondou Mars Express a sondou Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) poskytla nové dôkazy pre existenciu teplého obdobia na planéte Mars. V tomto období sa na planéte Mars vyskytovala vody v kvapalnom stave počas dlhého obdobia. Táto skutočnosť má významné dôsledky pre obyvateľnosť a možnosť dávneho života na červenej planéte.

 

Síce je známe, že voda na povrchu planéty kedysi tiekla, základné charakteristiky a časové obdobie, kedy tomu tak bolo sú len veľkou otázkou. Nedávne zistenia vyplývajú z analýzy regiónu relatívne hladného terénu, ktorý sa nachádza severne od Hellas Basin. Tieto planiny sa nachádzajú na severnom okraji Hellas Basin a sú obyčajne považované za vulkanického pôvodu. Údaje získané zo sond však ukazujú, že táto oblasť nie je vulkanického pôvodu ale jedná sa o rozsiahlu oblasť sedimentárnych hornín. Hellas Basin má priemer približne 2 300 km a je jedným z najväčších identifikovaných kráterov na Marse a aj v celej Slnečnej sústave. Vek Hellas Basin je približne 4 miliardy rokov.

 

Sedimentárne a vulkanické horniny vznikajú rôznymi spôsobmi. Vulkanické pre svoj vznik potrebujú aktívny vulkanizmus. Sedimentárne horniny pre svoj vznik vyžadujú prítomnosť vody. Vytváranie najrôznejších sedimentárnych planín, ktoré vedci objavili v blízkosti Hellas Basin muselo prebiehať za prítomnosti vodného prostredia, ktoré v tejto oblasti existovalo približne pred 3,8 miliardami rokov. Čo je však dôležité, toto obdobie muselo trvať pomerne dlhé obdobie, rádovo stovky miliónov rokov. Podľľa niektorých štúdií mal Mars v rannom období veľmi stabilnú a teplú klímu, ktorá umožňovala existenciu rozsiahlych jazier a vodných tokov naprieč povrchom planéty. Tento vodný svet následne stratil magnetické pole a svoju atmosféru, postupne chladol a zmenil sa na suchú planétu, tak ako ju pozorujeme v súčasnosti.

Zdroj: ČAS

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla